بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 338 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 02 امید اصغری نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 01 غلامحسین نوروزی باغکمه نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 11 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 05 میر صالح میر محمدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 16 حسن بخشنده نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 07 مهدی قراباغی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 06 مهدی امینی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 12 علیرضا کارگر نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 08 هادی عبداللهی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 21 مهدی موسوی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 13 سید وحیدالدین فتاح پور نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 18 حسین معماریان نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 17 فرامرز دولتی ارده جانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 04 سهیلا اصلانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 15 اکبر فرزانگان نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 09 محمدحسین خسروی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 03 گلناز جوزانی کهن نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 14 مهدی یاوری شهرضا نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 10 سیدشمس الدین وهابی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی 20 محمد نوع پرست نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 338 نتیجه
از 17