بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 406 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
چالزنی و انفجار پیشرفته 8105493 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 حسن بخشنده هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30)
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 علیرضا کارگر هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:30 - 10:30)
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8105248 3 کارشناسی ارشد استخراج معدن 02 علیرضا کارگر هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (08:30 - 10:30)
فلوتاسیون پیشرفته 8105272 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 مهدی قراباغی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/04 (10:30 - 12:30)
زمین آمار پیشرفته 8105550 3 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 امید اصغری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/25 (08:30 - 10:30)
هیدروژئولوژی پیشرفته 8105231 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30)
کانه آرایی پیشرفته 8105433 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 محمد نوع پرست هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/10/25 (10:30 - 12:30)
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فراوری مواد معدنی 8105561 3 دکتری استخراج معدن 01 اکبر فرزانگان هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1396/11/03 (08:30 - 10:30)
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
دینامیک سنگ پیشرفته 8105342 3 دکتری استخراج معدن 01 مهدی موسوی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30)
معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 8105478 3 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/11/04 (10:30 - 12:30)
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 دکتری استخراج معدن 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی 8105160 1 کارشناسی استخراج معدن 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
روش های تجزیه مواد معدنی 8105158 1 کارشناسی استخراج معدن 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:30 - 10:30)
بیوفناوری در فراوری مواد معدنی 8105439 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 هادی عبداللهی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:30 - 12:30)
کارتوگرافی 8105200 1 کارشناسی استخراج معدن 01 عباس بحرودی هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
کارتوگرافی 8105200 1 کارشناسی استخراج معدن 02 عباس بحرودی هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
خردایش و طبقه بندی 8105375 2 کارشناسی استخراج معدن 01 محمد نوع پرست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30)
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 کارشناسی استخراج معدن 01 سهیلا اصلانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 406 نتیجه
از 21