بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 227 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزاربندی و آزمایشهای صحرایی 8105460 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی موسوی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 | 08:00 - 10:00
اخلاق در مهندسی 8105451 2 کارشناسی ارشد 01 مهدی قراباغی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/30 | 08:00 - 10:00
ارزیابی ذخایر معدنی 8105006 2 کارشناسی 01 امید اصغری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/18 | 14:00 - 16:00
آزمایشگاه خردایش و طبقه بندی 8105376 1 کارشناسی 01 محمد نوع پرست هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) -
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 کارشناسی 02 میر صالح میر محمدی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) -
آزمایشگاه سنگ شناسی 8105197 1 کارشناسی 01 سهیلا اصلانی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) -
آزمایشگاه فلوتاسیون 8105380 1 کارشناسی 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی 8105124 1 کارشناسی 01 سهیلا اصلانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) -
آزمایشگاه مبانی کانه آرایی 8105238 1 کارشناسی 01 مهدی قراباغی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) -
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 کارشناسی 01 محمدحسین خسروی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) -
اقتصادمعدن 8105023 2 کارشناسی 01 سیدشمس الدین وهابی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 10:30 - 12:30
اکتشاف مواد معدنی غیرفلزی 8105556 2 کارشناسی ارشد 01 میر صالح میر محمدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 12:00 - 14:00
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 کارشناسی ارشد 01 علی مرادزاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 14:00 - 16:00
انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری 8105385 2 کارشناسی 01 هادی عبداللهی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/29 | 10:30 - 12:30
بارگیری و انتقال مواد 8105253 2 کارشناسی 01 محمدحسین خسروی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:30 - 10:30
بازدید زمین و معدن 8105070 1 کارشناسی 01 حسن بخشنده هفته هفدهم پنج شنبه (08:00 - 20:00) -
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 8105479 3 کارشناسی ارشد 01 سیدشمس الدین وهابی هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1395/10/24 | 12:00 - 14:00
بیوفناوری در فراوری مواد معدنی 8105439 2 کارشناسی ارشد 01 هادی عبداللهی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 16:00 - 18:00
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 کارشناسی ارشد 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/23 | 08:00 - 10:00
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 دکتری 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 08:00 - 10:00
نمایش 1 - 20 از 227 نتیجه
از 12