بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 1 - 20 از 535 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 09 محمدحسین خسروی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 04 سهیلا اصلانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 21 مهدی موسوی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 16 حسن بخشنده نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 12 علیرضا کارگر نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 11 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 13 سید وحیدالدین فتاح پور نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 19 عباس مجدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 01 غلامحسین نوروزی باغکمه نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 02 امید اصغری نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 08 هادی عبداللهی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 22 علی مرادزاده نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 15 اکبر فرزانگان نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 17 فرامرز دولتی ارده جانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 20 محمد نوع پرست نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 05 میر صالح میر محمدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 07 مهدی قراباغی نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 18 حسین معماریان نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 14 مهدی یاوری شهرضا نامشخص نامشخص
کارآموزی 1 8105393 0 کارشناسی استخراج معدنMine Exploitation 06 مهدی امینی نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 535 نتیجه
از 27