بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 321 - 340 از 406 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
معدنکاری سطحی 8105538 3 کارشناسی استخراج معدن 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 | 08:30 - 12:30
خدمات فنی درمعادن 1 8105069 2 کارشناسی استخراج معدن 01 حسن بخشنده هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/22 | 08:30 - 10:30
فناوری و مدیریت پسماند 8105384 2 کارشناسی استخراج معدن 01 مهدی قراباغی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/17 | 14:00 - 16:00
زبان تخصصی معدن 8105091 2 کارشناسی استخراج معدن 02 اکبر فرزانگان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/04/01 | 14:00 - 16:00
زبان تخصصی معدن 8105091 2 کارشناسی استخراج معدن 01 محمدحسین خسروی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/04/01 | 14:00 - 16:00
معدن کاری زیرزمینی 8105265 3 کارشناسی استخراج معدن 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/02 | 10:30 - 14:00
چاه نگاری 8105315 2 کارشناسی استخراج معدن 01 غلامحسین نوروزی باغکمه هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/25 | 14:00 - 16:00
فلوتاسیون پیشرفته 8105272 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 مهدی قراباغی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/17 | 10:00 - 12:00
زمین آمار پیشرفته 8105392 3 دکتری استخراج معدن 01 امید اصغری هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1394/10/25 | 08:00 - 10:00
خردایش پیشرفته 8105434 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 محمد نوع پرست هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00
استخراج زیرزمینی پیشرفته 8105009 3 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 مهدی یاوری شهرضا هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1394/10/29 | 08:00 - 10:00
بیوفناوری در فراوری مواد معدنی 8105439 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 هادی عبداللهی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/17 | 16:00 - 18:00
بیوتکنولوژی 8105344 3 دکتری استخراج معدن 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00
کارتوگرافی 8105200 1 کارشناسی استخراج معدن 02 عباس بحرودی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1394/10/22 | 08:30 - 10:30
فرآیندهای تولید کک ، گندله و سیمان 8105382 2 کارشناسی استخراج معدن 01 هادی عبداللهی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/13 | 10:30 - 12:30
خردایش و طبقه بندی 8105375 2 کارشناسی استخراج معدن 01 محمد نوع پرست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/14 | 14:00 - 16:00
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/17 | 14:00 - 16:00
کانی شناسی توصیفی 8105090 2 کارشناسی استخراج معدن 01 سهیلا اصلانی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/12 | 10:30 - 12:30
چالزنی و انفجار 8105246 2 کارشناسی استخراج معدن 01 حسن بخشنده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/13 | 14:00 - 16:00
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 کارشناسی استخراج معدن 01 امید اصغری هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00
نمایش 321 - 340 از 406 نتیجه
از 21