بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 40 از 406 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
چالزنی و انفجار 8105246 2 کارشناسی استخراج معدن 01 حسن بخشنده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
زمین شناسی اقتصادی 8105092 2 کارشناسی استخراج معدن 01 امید اصغری هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
الکتروشیمی در فراوری مواد معدنی 8105578 3 دکتری استخراج معدن 01 هادی عبداللهی هرهفته شنبه (08:00 - 11:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30)
زمین شناسی اقتصادی ایران 8105314 2 کارشناسی استخراج معدن 01 میر صالح میر محمدی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/10/30 (10:30 - 12:30)
ریاضی مهندسی 8105631 3 کارشناسی استخراج معدن 01 علیرضا کارگر هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1396/10/26 (08:30 - 10:30)
ژئوشیمی زیست محیطی 8105398 3 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 فرامرز دولتی ارده جانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:30 - 10:30)
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 علی مرادزاده هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/02 (08:30 - 10:30)
ژئوفیزیک اکتشافی 1 8105243 2 کارشناسی استخراج معدن 01 میثم عابدی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30)
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 8105479 3 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 سیدشمس الدین وهابی هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30)
فلوتاسیون 8105379 2 کارشناسی استخراج معدن 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
زمین شناسی عمومی 8105104 2 کارشناسی استخراج معدن 01 حسین معماریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/23 (08:30 - 10:30)
ژئوشیمی اکتشافی 1 8105118 2 کارشناسی استخراج معدن 01 گلناز جوزانی کهن هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (08:30 - 10:30)
بازدید زمین و معدن 8105070 1 کارشناسی استخراج معدن 01 حسن بخشنده هفته هفدهم پنج شنبه (08:00 - 20:00) نامشخص
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 مهدی امینی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:30 - 10:30)
کاربرد مواد معدنی 8105172 2 کارشناسی استخراج معدن 01 سهیلا اصلانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/25 (08:30 - 10:30)
ابزاربندی و آزمایشهای صحرایی 8105460 2 کارشناسی ارشد استخراج معدن 01 مهدی موسوی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه خردایش و طبقه بندی 8105376 1 کارشناسی استخراج معدن 01 محمد نوع پرست هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه فلوتاسیون 8105380 1 کارشناسی استخراج معدن 01 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی کانه آرایی 8105238 1 کارشناسی استخراج معدن 01 مهدی قراباغی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 دکتری استخراج معدن 01 علی مرادزاده هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:30 - 10:30)
نمایش 21 - 40 از 406 نتیجه
از 21