بخش های دانشکده بخش های دانشکده

 

محتویات وبگاه دروس مستقیما از سامانه گلستان استخراج میگردد.

دروس ارائه شده(وبگاه دروس) دروس ارائه شده(وبگاه دروس)

نمایش 21 - 40 از 338 نتیجه
از 17
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 11 مهدی یاوری شهرضا نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 07 سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 13 غلامحسین نوروزی باغکمه نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 16 محمدحسین خسروی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 04 علیرضا کارگر نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 15 هادی عبداللهی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 09 مهدی امینی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 10 سید وحیدالدین فتاح پور نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 19 محمد نوع پرست نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 18 مهدی موسوی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 08 گلناز جوزانی کهن نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 17 حسن بخشنده نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 06 سهیلا اصلانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 01 امید اصغری نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 14 مهدی قراباغی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 05 فرامرز دولتی ارده جانی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 02 میر صالح میر محمدی نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 12 اکبر فرزانگان نامشخص نامشخص
کارآموزی 2 8105394 0 کارشناسی 03 سیدشمس الدین وهابی نامشخص نامشخص
خردایش پیشرفته 8105434 2 کارشناسی ارشد 01 محمد نوع پرست هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1396/04/03(08:30 - 10:30)
نمایش 21 - 40 از 338 نتیجه
از 17