با پذيرش درخواست عضويت دكتر گلناز جوزاني كهن، جمهوري اسلامي ايران به جمع ۴۸ كشور عضو مركز بين‌المللي داده‌هاي پراش پرتو ايكس پيوست

95.10.4

جمهوري اسلامي ايران به‌واسطه پذيرش درخواست عضويت دكتر گلناز جوزاني كهن، عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي معدن پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران، از اين پس رسماً به جمع ۴۸ كشور عضو مركز بين‌المللي داده‌هاي پراش پرتو ايكس (ICDD) پيوست.

اين مركز، كه ابتدا در سال ۱۹۴۱ به صورت كميته مشترك آناليزهاي شيميايي به روش پراش پرتو ايكس تأسيس شد، از سال ۱۹۶۱ به كميته مشترك استانداردهاي پراش پرتو ايكس JCPDS تغيير نام داد و از سال ۱۹۷۸ نيز با نام فعلي خود يعني مركز بين‌المللي داده‌هاي پراش پرتو ايكس (ICDD) در جهان شناخته مي‌شود.

هدف اين مركز، كه سازماني غيرانتفاعي و غيردولتي است، جمع‌آوري، ويرايش، انتشار و توزيع داده‌هاي پراش پرتو ايكس مواد بلورين به صورت فايل‌هاي پراش پرتو ايكس (PDF) است كه تفسير نمودارهاي پراش پرتو ايكس (XRD) در سراسر جهان توسط آنها انجام مي‌شود.

اين مركز ۳۱۰ عضو فعال، ۱۵ عضو وابسته و ۱۷ عضو دانشجويي دارد كه از ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۵ با پذيرش درخواست عضويت دكتر گلناز جوزاني كهن، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، براي اولين بار جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان چهل و هشتمين كشور به عضويت اين مركز بين‌المللي درآمد.

گفتني است دكتر گلناز جوزاني كهن، به عنوان اولين ايراني عضو اين مركز، از سال ۲۰۰۹ به صورت عضو دانشجويي در اين مركز فعاليت داشت و با اين مصوبه، عضويت ايشان و دانشگاه تهران به صورت عضو فعال تغيير يافته است.

پیوست