نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

 

رخدادهای آموزشی دانشکده از قبیل زمان انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه و برنامه امتحانات... از این طریق قابل دسترسی هستند.


تقویم آموزشی نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-94 مقاطع تحصیلی : کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران