گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

مرکز کامپیوتر

سایت کامپیوتر دانشکده مهندسی معدن از سال 1377 به طور مستقل از سایر مراکز کامپیوتری دانشکده فنی به پردیس شماره 2 منتقل گردید. از آن زمان تاکنون با ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و راه اندازی شبکه بیسیم در سالهای اخیر به دانشجویان متعددی خدمات ارائه داده و می دهد.               

   
   

  روسای مرکز کامپیوتر از سال 1377 تا کنون

 

دکتر احمد جعفری

1377-1385

مهندس مهدی یاوری

1385-1388

دکتر امید اصغری

1388-1392

دکتر مهدی قراباغی

1392-1395

دکتر محمد حسین خسروی

1395- 1396

دکتر میثم عابدی

1396

 

 

دانشکده مهندسی معدن با حدود 380 دانشجو از مقطع کارشناسی تا دکترا با دو سایت کامپیوتری به دانشجویان خدمات ارائه می دهد.

 

<table align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width:500px;" width="500">