درباره دانشکده درباره دانشکده

اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی ردیف نام خانوادگی نام مرتبه واحد سازمانی پست الکترونیک 1 ابراهیمیان آزاده استادیار دانشکده فنی فومن aebrahimian@ut.ac.ir 2 ابری نیا کارن ...
کارشناسی اکتشاف معدن
کارشناسی اکتشاف معدن
در این بخش اطلاعات مربوط به دوره کارشناسی اکتشاف معدن قرار می گیرد.
آلبوم تصاویر
آلبوم تصاویر
آلبوم تصاویر دانشکده معماری
مدیر بخش ها
مدیر بخش ها
مدیر بخش ها
فراخوان ارسال مدارک جشنواره پژوهش و فناوری سال 94 قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فراخوان ارسال مدارک جشنواره پژوهش و فناوری سال 94 قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نظر به اینکه بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری (هفته آخرآذر ماه سال جاری) برگزار می گردد، خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به اطلاع تمامی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان رسانده شود تا با مراجعه...
حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد
حداقل و حداکثر واحد قابل اخذ دانشجویان کارشناسی ارشد
بر اساس ماده 7 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی 92 به بعد، تعداد واحد درسی را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی اخذ نماید حداقل 8 و حداکثر 12 است.
دسترسی به پایگاه های Scopus و Science Direc
دسترسی به پایگاه های Scopus و Science Direc
دسترسی online به پایگاه های الزویر (SD, Scopus) از طریق سامانه منابع اطلاعات علمی دانشگاه تهران در سال 2015 برقرار شده است.