بخش های دانشکده بخش های دانشکده

نمایش 28 نتیجه
از 1
 
امید اصغری

امید اصغری 

دانشیار
شماره تماس: 82084229
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیلا اصلانی

سهیلا اصلانی 

دانشیار
شماره تماس: 82084393
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی امینی

مهدی امینی 

استادیار
شماره تماس: 82084262
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی یاوری شهرضا

مهدی یاوری شهرضا 

مربی
شماره تماس: 82084294
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس بحرودی

عباس بحرودی 

دانشیار
شماره تماس: 82084551
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن بخشنده

حسن بخشنده 

دانشیار
شماره تماس: 82084141
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد جعفری

احمد جعفری (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
گلناز جوزانی کهن

گلناز جوزانی کهن 

استادیار
شماره تماس: 82084291
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدفاروق حسینی

سیدمحمدفاروق حسینی 

استاد
شماره تماس: 82084247
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر خدایاری

علی اصغر خدایاری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: 82084339
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرامرز دولتی ارده جانی

فرامرز دولتی ارده جانی 

استاد
شماره تماس: 82084249
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی

سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی 

استاد
شماره تماس: 82084238
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میثم عابدی

میثم عابدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی عبداللهی

هادی عبداللهی 

استادیار
شماره تماس: 82084567
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی عقیقی

محمدعلی عقیقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید وحیدالدین فتاح پور

سید وحیدالدین فتاح پور 

استادیار
شماره تماس: 61114569
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر فرزانگان

اکبر فرزانگان 

دانشیار
شماره تماس: 82084241
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی قراباغی

مهدی قراباغی 

دانشیار
شماره تماس: 82084556
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا کارگر

علیرضا کارگر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس مجدی

عباس مجدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مرادزاده

علی مرادزاده 

استاد
شماره تماس: 82084565
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میر صالح میر محمدی

میر صالح میر محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین معماریان

حسین معماریان 

استاد
شماره تماس: 82084230
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی موسوی

مهدی موسوی 

دانشیار
شماره تماس: 82084243
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامحسین نوروزی باغکمه

غلامحسین نوروزی باغکمه 

استاد
شماره تماس: 82084259
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد نوع پرست

محمد نوع پرست 

استاد
شماره تماس: 82084265
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدشمس الدین وهابی

سیدشمس الدین وهابی 

استادیار
شماره تماس: 82084239
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 28 نتیجه
از 1