بخش های دانشکده بخش های دانشکده

« بازگشت

سید وحیدالدین فتاح پور

سید وحیدالدین فتاح پور

سید وحیدالدین فتاح پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 13 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 10 نامشخص نامشخص 3953
نمایش 2 نتیجه