گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مدیر گرایش مدیر گرایش

دانشیار
شماره تماس : 82084393
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی

اهداف  گرایش :

گرایش اکتشاف معدن یکی از گرایش های دوره کارشناسی ارشد مهندسی معدن می باشد که به آموزش و پژوهش در حوزه فعالیت هایی می پردازد که بر شناسایی  و مدلسازی، برآورد ذخیره، و تعیین دیگر ویژگیهای منابع سطحی و زیرزمینی معدنی، تمرکز دارد.

 

طول گرایش: دو سال

 

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :

طراحی شبکه اکتشاف معدنی، برنامه ریزی برای انجام بهینه فرایند اکتشاف و تعیین ذخیره کانسار، با درنظر گرفتن مسایل زیست محیطی و اقتصادی و  با استفاده از  روشهای  نوین تحلیلی، عددی و مدلسازی.