اسامی فارغ التحصیلان دکتری دانشکده مهندسی معدن اسامی فارغ التحصیلان دکتری دانشکده مهندسی معدن

شماره نام  نام خانوادگی عنوان رساله اساتید راهنما اساتید مشاور ایمیل تاریخ دفاع  گرایش  عکس
1 سهراب ویسه بررسی خواص فیزیکی تعیین کننده و یافتن روابط بین آنها در فرآورده های الیاف معدنی به منظور بهینه سازی خواص عایق های حرارتی

میر محمد علی

میر محمدی

- veiseh@bhrc.ac.ir - کاربرد مواد معدنی
2 محمد  مسینایی مدلسازی شناوری ذرات در سلولهای ستونی مدار رافر کارخانه  پرعیارکنی مس میدوک

کلاهدوزان

نوع پرست

اولیازاده mmassinaei@birjand.ac.ir 1387 فرآوری
3 رضا دهقان مطالعه سینتیک و مکانیسم انحلال اتمسفری کنسانتره سولفیدی روی و بهینه سازی پارامترهای موثر

نوع پرست

 کلاهدوزان

- r.dehghan.d@gmail.com 1387 فرآوری
4 سید امیررضا  بیابانکی بهبود تغییر شکل پذیری و قیود تماس در روش DDDA3 جعفری Yeung     مکانیک سنگ
5 رامین  دوست محمدی

مدلسازی رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

موسوی نجار اعرابی ramin.doostmohammadi@znu.ac.ir 1387 مکانیک سنگ
6 علی شکاری فرد ارزیابی توان هیدروکربن زایی رخساره های  شیلی گروه شمشک در حوضه البرز خاوری و مرکزی در شمال ایران با استفاده از پتروگرافی آلی و ژئوشیمی آلی

سید امامی

فرانسوا

رحیم پور ashekary@ut.ac.ir 1388 اکتشاف معدن
7 بهزاد  تخم چی

شناسایی و طبقه بندی درزها به روش ترکیب اطلاعات با نگرشی ویژه به سازند آسماری

معماریان

مشیری

احمدی

نوبری

tokhmechi@alumni.ut.ac.ir 1388 اکتشاف معدن
8 مهدی امینی

تحلیل پایداری و پایدارسازی استاتیکی و دینامیکی شکست واژگونی خمشی ( تئوریک ، آزمایشگاهی )

مجدی

آیدان

  mamini@ut.ac.ir   مکانیک سنگ
9 محمد تقی همزبان قراملکی

توسعه و مدل یازی آزمایش سرشار به منظور بررسی قابلیت سایندگی سنگ ها

معماریان

رستمی

قاسمی

منفرد

hamzaban@sut.ac.ir 1392 مکانیک سنگ
10 میثم  عابدی مدلسازی اکتشافی سه بعدی کانیسازی مس پورفیری با استفاده از روشهای نوین در ناحیه سرچشمه کرمان

نوروزی

فتحیان پور

کولین

فارکوارسون

 علی غلامی

MaysamAbedi@ut.ac.ir 1392 اکتشاف معدن
11 سید وحیدالدین  فتاح پور شبیه سازی فیزیکی و عددی تولید ماسه در چاه های نفت موسوی   fattahpor@ut.ac.ir   مکانیک سنگ
12 هادی عبداللهی

الکتروبیولیچینگ متوالی مس و مولیبدن از کنسانتره مولیبدنیت در شرایط خاص مطالعه موردی مولیبدنیت سرچشمه

شفائی تنکابنی

نوع پرست

  h_abdollahi@ut.ac.ir   فرآوری
13 معصومه  کردپریجائی

جدایش فلزات سنگین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی

نوع پرست

صابریان

شفائی تنکابنی     فرآوری  
14 مهدی پورقاسمی

مطالعه تجربی تاثیر ناپیوستگی در تقسیم انرژی امواج ناشی از انفجار در سنگ مقاوم

حسینی   mpourghasemi@ut.ac.ir   استخراج
15 مسعود  مجرب

مدلسازی الگوی زمینلرزه های اصلی ایران و پیش بینی رخداد آنها

معماریان

زارع

کوزوبوکو mmojarab ut.ac.ir 1393 اکتشاف معدن
16 گلناز جوزانی کهن

ارزیابی محتوا و انواع کانی های رسی در سازند مخزنی شوریجه در میدان گنبدلی به روش ترکیب اطلاعات

نوروزی

سحابی

معماریان

مشیری

  1393 اکتشاف معدن
17 رضا  احمدی

تهیه الگوریتمی هوشمند جهت شناسایی مشخصات فیزیکی و هندسی اهداف ژئوتکنیکی با استفاده از پاسخ امواج رادار نفوذی زمین ( GPR)

نوروزی

فتحیان پور

    1393 اکتشاف معدن
18 حامد  حقی

ررسی تاثیر امواج اولتراسونیک- مایکروویو در پیش فرآوری کانیهای سیلیکاته صنعتی

نوع پرست 

شفایی تنکابنی

میر محمدی     فرآوری
19 جواد وظیفه مهربانی

بیولیچینگ اسفالریت از باطله های پرپیریت سرب و روی حاوی مواد آلی

شفائی

نوع پرست 

موسوی

 

j_mehrabani@ut.ac.ir

  فراوری
20 بایرامعلی راست بود

بهینه سازی رفتار قطعات پوشش بتنی تونلها با در نظر گرفتن اثر درزهای بین قطعه ای

قلی پور

مجدی

      مکانیک سنگ  
21 مهدی میرعابدی مطالعه تاثیر دانه بندی و سایر ویژگی های موثر توده سنگ خرد شده بر توان تولید لودر

خدایاری

یاوری

جعفری

    1395 استخراج  
22 محمد  جهانی چگنی

شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته- توسعه یک نرم افزار

فرزانگان

نوع پرست

شفائی     فراوری
23 امین  جودکی

شبیه سازی فرآیند ناپیوسته بیولیچینگ غیرمستقیم با واکنش های سریع به روش دینامیک سیالات محاسباتی

شفائی 

نوع پرست 

دولتی

      فراوری  
24 مهدی  هادی زاده

طراحی، پیاده سازی و اعتبار سنجی یک سیستم کنترل پیشرفته آسیاهای نیمه خودشکن

فرزانگان

نوع پرست

      فرآوری
25 محمد  رضائی

ارزیابی تنش های انتقالی از جبهه کار طویل به تونل های دسترسی و پایه های حایل مجاور

حسینی

مجدی

  m.rezaei @ uok.ac.ir   مکانیک سنگ
26 امین  حسین مرشدی

طراحی الگوریتمی هوشمند و پویا برای مکان یابی گمانه های اکتشافی

معماریان       اکتشاف معدن
27 مصطفی  اسدی زاده

ارائه مدل رفتاری درزه های ناپیوسته در سنگ

حسینی 

موسوی

    1395 مکانیک سنگ
28 بهزاد  مهرگینی

بررسی رفتار پوش سنگ مخزن آسماری در اثر فشار افزایی ناشی از تزریق گاز به منظور بهره برداری

معماریان     1395 اکتشاف معدن
29 سجاد حقیر چهره قانی

مدل سازی و شبیه سازی خردایش درسنگ شکن های مخروطی به روش اجزاء گسسته

نوع پرست

رضایی

شفائی

  s.chehreghani@urmia.ac.ir   فراآوری
30 مهدی  یعقوبی ارائه یک مدل تحلیلی توسعه یافته از فرآیند بیولیچینگ توده ای

شفائی 

نوع پرست

دولتی

m.yaghobi@gmail.com

  فراوری
31 عطیه  مظاهری

مدلسازی عدم قطعیت شناسائی رون های شکسته با استفاده از داده های خام پتروفیزیکی:مطالعه موردی:مخزن آسماری میدان نفتی گچساران

معماریان

تخم چی

نجار اعرابی   1395 اکتشاف معدن
32 عقیل  اجاقی

بررسی سینتیکی تجزیه سیانید در محیط آبی به روش الکتروبیوشیمیایی

شفائی

شریعتی

دولتی

      فرآوری
33 محمد رضا فتاحی دلسازی و شبیه سازی عددی فرآیند جدایش در جداکننده نلسون با روش ترکیبی DEM-SPH فرزانگان       فرآوری
34 عبدالمطلب  حاجتی بررسی امکان استفاده از نانو ذرات آبگریز طبیعی به عنوان سطح ساز در فلوتاسیون

شفائی 

نوع پرست

اصلانی am_hajati@arakut.ac.ir   فراوری
35 نادر قاسم پور

مطالعه ناپایداری چاه های نفتی به روش بررسی رفتار هیدرومکانیکی سنگ در ناحیه خرابی

موسوی

عقیقی

    1396 مکانیک سنگ
36 علی غفاری

مدل‌سازی جدایش مواد معدنی در دستگاه جداکننده نلسون

فرزانگان   ghaffari_62@yahoo.com 1396 فراوری
37 پدرام مسعودی

کارایی رویکرد ترکیبی عدم قطعیت-خوشه یابی در پیش پردازش چاه نمودارها

معماریان

 عیفه

خم چی

  1396 اکتشاف معدن
38 مجید  ذوالقدری

مدلسازی خردایش ناپیوسته با تلفیق معادلات موازنه جمعیتی- جرم و انرژی- ابعاد

نوع پرست

شفائی

  m_zolghadri@modares.ac.ir 1393    
39 عارف علیپور

برنامه ریزی استخراج معادن روباز تحت شرایط عدم قطعیت عیار و قیمت با رویکرد بهینه سازی استوار

جعفری

خدایاری

توکلی

مقدم

Aref.alipour@gmail.com 1394 استخراج
40 کاوه  طالبی

مدلسازی حرکت خاک در حلزونی ماشین های فشار تعادلی زمین با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

معماریان 

رستمی

رحیمیان   1396 اکتشاف