بخش های دانشکده بخش های دانشکده

علی مرادزاده

علی مرادزاده

علی مرادزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084565
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 22 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 21 نامشخص نامشخص 3963
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه 8105291 2 02 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/30(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی 8105366 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سمینار 1 8105598 1 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/24 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
مدیریت و طراحی پروژه های اکتشافی 8105606 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1395/10/24 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
اکتشاف مواد معدنی فلزی 8105555 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/24 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/20 | 14:00 - 15:00 ترم دوم 1394
اکتشاف منابع ژئوترمال 8105557 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/28 | 18:00 - 20:00 ترم دوم 1394
اکتشاف کانه های فلزی 8105025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/28 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سمینار 1 8105598 1 02 ( - ) | - ترم دوم 1394
مباحث ویژه 2 8105357 3 01 ( - ) 1395/03/21 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
ژئوفیزیک زیست محیطی 8105415 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/25 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
مدیریت پروژه های اکتشافی 8105240 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/25 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه