بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اکبر فرزانگان

اکبر فرزانگان

اکبر فرزانگان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084241
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قاسمی اردی ابراهیم مطالعه، بررسی و بهینه سازی مدارهای خردایش کارخانه سیمان اردبیل کارشناسی ارشد
سپهوند احسان مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد
علیرضا امین الرعایا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
علیرضا امین الرعایا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود
عرب زاده بهاره مطالعه، بررسی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر عملکرد آسیاهای گردان با روش جزء گسسته کارشناسی ارشد
محمد جهانی بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود
محمد جهانی بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/18
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری دانلود 1394/05/27
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری دانلود
میرزایی حسینعلی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود
احسان سپهوند مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
احسان سپهوند مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد دانلود
فرزین صدوق عباسیان مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
فرزین صدوق عباسیان مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود
امین الرعایا علیرضا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد
صدوق عباسیان فرزین مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد
ناصراحمدی محسن شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد
جهانی محمد بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد
جهانی چگنی محمد شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری
رجایی محمد مهدی مطالعه و بررسی بازیابی روی از باطله‌های کارخانه‌ی فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد
غلامی مرتضی شبیه سازی عددی جریان سیکلون واسطه سنگین با استفاده از نرم افزار فلوئنت کارشناسی ارشد
حسینعلی میرزایی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
حسینعلی میرزایی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد دانلود
محسن ناصراحمدی شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد دانلود
محسن ناصراحمدی شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
مهدی هادی زاده Proposing An Intelligent Control System For Semi-Autogenous Grinding (SAG) Mills دانلود
مهدی هادی زاده Proposing An Intelligent Control System For Semi-Autogenous Grinding (SAG) Mills دانلود 1395/11/06
حسن زاده وحید طراحی و پیاده سازی الگوریتم شبیه‌سازی غلتک‌های آسیاکنی فشار بالا کارشناسی ارشد
رمضان زاده وحید بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 15 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 12 نامشخص نامشخص 3953
کنترل فرایندهای فراوری مواد معدنی 8105594 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1396/03/30(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 8105441 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمونه برداری 8105230 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فراوری مواد معدنی 8105561 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1395/10/25 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
مدل سازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105432 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی مهندسی فرآیند 8105371 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/19 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 8105441 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/20 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی معدن 8105091 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/04/01 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
مدل سازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105432 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/17 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
مبانی مهندسی فرآیند 8105371 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/26 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمونه برداری 8105230 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/28 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1394
مباحث ویژه 2 8105357 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/18 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 14 نتیجه
از 1