بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اکبر فرزانگان

اکبر فرزانگان

اکبر فرزانگان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084241
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
قاسمی اردی ابراهیم مطالعه، بررسی و بهینه سازی مدارهای خردایش کارخانه سیمان اردبیل کارشناسی ارشد
سپهوند احسان مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد
علیرضا امین الرعایا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود
علیرضا امین الرعایا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
علیرضا امین الرعایا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
عرب زاده بهاره مطالعه، بررسی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر عملکرد آسیاهای گردان با روش جزء گسسته کارشناسی ارشد
محمد جهانی بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/18
محمد جهانی بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود
محمد جهانی بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/18
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری دانلود 1394/05/27
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری دانلود
مرتضی حیان بهینه‌سازی فرآیند فیلتراسیون باطله ی کارخانه‌ی فرآوری معدن مس میدوک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
وحید حسن زاده طراحی و پیاده سازی الگوریتم شبیه‌سازی غلتک‌های آسیاکنی فشار بالا کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/08
میرزایی حسینعلی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد
محمد مهدی رجایی مطالعه و بررسی بازیابی روی از باطله‌های کارخانه‌ی فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
احسان سپهوند مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
احسان سپهوند مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد دانلود
احسان سپهوند مطالعه، بررسی و بهینه‌سازی غلطک‌های آسیاکنی فشار بالای کارخانه سیمان آبیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
فرزین صدوق عباسیان مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود
فرزین صدوق عباسیان مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
بهاره عرب زاده مطالعه، بررسی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر عملکرد آسیاهای گردان با روش جزء گسسته کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/07
امین الرعایا علیرضا بررسی عملکرد مدار سرندکنی در کارخانه دانه بندی و تغلیظ هماتیت مجتمع فراوری سنگ آهن گل گهر کارشناسی ارشد
علی غفاری مدل‌سازی جدایش مواد معدنی در دستگاه جداکننده نلسون دکتری دانلود 1396/06/06
مرتضی غلامی شبیه سازی عددی جریان سیکلون واسطه سنگین با استفاده از نرم افزار فلوئنت کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/04
محمد رضا فتاحی مدل‌سازی و شبیه‌سازی عددی فرآیند جدایش در جداکننده نلسون با روش ترکیبی CFD-DEM دکتری دانلود 1396/06/06
صدوق عباسیان فرزین مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد
ابراهیم قاسمی اردی مطالعه، بررسی و بهینه سازی مدارهای خردایش کارخانه سیمان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
ناصراحمدی محسن شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد
جهانی محمد بررسی مصرف انرژی در آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای کارخانه پرعیارکنی 2 مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد
جهانی چگنی محمد شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری
رجایی محمد مهدی مطالعه و بررسی بازیابی روی از باطله‌های کارخانه‌ی فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد
غلامی مرتضی شبیه سازی عددی جریان سیکلون واسطه سنگین با استفاده از نرم افزار فلوئنت کارشناسی ارشد
حسینعلی میرزایی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد دانلود
حسینعلی میرزایی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
حسینعلی میرزایی بهینه سازی شرایط عملیاتی مدار آسیا کنی کارخانه روی تیران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
رسول مطلب جو Simulation and optimization of ball mill and hydrocyclone circuit at SUNGUN copper processing plant کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/09
رسول مطلب جو Simulation and optimization of ball mill and hydrocyclone circuit at SUNGUN copper processing plant دانلود 1396/11/09
رسول مطلب جو Simulation and optimization of ball mill and hydrocyclone circuit at SUNGUN copper processing plant دانلود 1396/11/09
محسن ناصراحمدی شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
محسن ناصراحمدی شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد دانلود
محسن ناصراحمدی شبیه‌سازی کامپیوتری و بهینه‌سازی مدار آسیای گلوله‌ای کارخانه روی زنگان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
مهدی هادی زاده Proposing An Intelligent Control System For Semi-Autogenous Grinding (SAG) Mills دانلود 1395/11/06
مهدی هادی زاده Proposing An Intelligent Control System For Semi-Autogenous Grinding (SAG) Mills دانلود
حسن زاده وحید طراحی و پیاده سازی الگوریتم شبیه‌سازی غلتک‌های آسیاکنی فشار بالا کارشناسی ارشد
رمضان زاده وحید بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 15 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 12 نامشخص نامشخص 3963
فرآوری ذرات ریز 8105442 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1397/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 8105441 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
نمونه برداری 8105230 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فراوری مواد معدنی 8105561 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مدل سازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105432 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی مهندسی فرآیند 8105371 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 15 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 12 نامشخص نامشخص 3953
کنترل فرایندهای فراوری مواد معدنی 8105594 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1396/03/30(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 8105441 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمونه برداری 8105230 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/21(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدل سازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فراوری مواد معدنی 8105561 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1395/10/25 | 16:00 - 18:00 ترم اول 1395
مدل سازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105432 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
مبانی مهندسی فرآیند 8105371 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/19 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 8105441 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/20 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
زبان تخصصی معدن 8105091 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/04/01 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
مدل سازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی 8105432 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/17 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
مبانی مهندسی فرآیند 8105371 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/26 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه