بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهدی قراباغی

مهدی قراباغی

مهدی قراباغی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084556
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رمادی آیسان فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد
معظمی یاسر تعیین پارامتر های بهینه برای فلوتاسیون مس میدوک از مغزه های حفاری کارشناسی ارشد
ممی پور امین بهینه سازی عوامل مؤثر بر کارایی تیکنر معدن سنگ آهن بیجار کارشناسی ارشد
مانا پوردشت فروشویی کانسنگ مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد دانلود
مانا پوردشت فروشویی کانسنگ مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/16
مصطفی تقوی فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از لیچینگ انتخابی بوسیله‌ی اسیدهای آلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/16
مصطفی تقوی فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از لیچینگ انتخابی بوسیله‌ی اسیدهای آلی کارشناسی ارشد دانلود
محمد جعفری The effect of chemical reagents used in flotation process of sulfide minerals (conventional xanthats and frothers) on the efficiency of bio oxidation of Fe+2 and bioleaching of sphalerite کارشناسی ارشد دانلود
محمد جعفری The effect of chemical reagents used in flotation process of sulfide minerals (conventional xanthats and frothers) on the efficiency of bio oxidation of Fe+2 and bioleaching of sphalerite کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
فرهاد دیانتی پور Processing of Neyshabur iron placer deposit کارشناسی ارشد دانلود
فرهاد دیانتی پور Processing of Neyshabur iron placer deposit کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
علی رضایی مطالعات قابلیت لیچینگ کانسنگ اکسیده مس مسکنی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
علی رضایی مطالعات قابلیت لیچینگ کانسنگ اکسیده مس مسکنی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
علی رضایی مطالعات قابلیت لیچینگ کانسنگ اکسیده مس مسکنی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود
علی رضایی مطالعات قابلیت لیچینگ کانسنگ اکسیده مس مسکنی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
وحید رمضان زاده بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود
آقازاده سجاد بررسی جدایش روی از محلولهای سنتزی به روش استخراج حلالی کارشناسی ارشد
بیات سعید استحصال ژرمانیوم از باطله های صنعت روی کارشناسی ارشد
مصطفی شمسی فرآوری سرباره های مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد دانلود
مصطفی شمسی فرآوری سرباره های مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/01
فرزین صدوق عباسیان مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود
فرزین صدوق عباسیان مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
ویس کرمی عقیل بازیابی مس از سرباره ذوب کارخانه سرچشمه به روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد
رضایی علی مطالعات قابلیت لیچینگ کانسنگ اکسیده مس مسکنی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
صدوق عباسیان فرزین مطالعات کانه آرایی نمونه کانسنگ آهن پلاسری رفسنجان کارشناسی ارشد
حسن مام قادری Optimization of parameters effecting the filtration process of Shahrak Iron processing plant tailings کارشناسی ارشد دانلود
حسن مام قادری Optimization of parameters effecting the filtration process of Shahrak Iron processing plant tailings کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
پوردشت مانا فروشویی کانسنگ مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد
تقوی مصطفی فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از لیچینگ انتخابی بوسیله‌ی اسیدهای آلی کارشناسی ارشد
شمسی مصطفی فرآوری سرباره های مس منطقه بردسکن کارشناسی ارشد
امین ممی پور Optimization of factors affecting on the thickener performance in Bijar iron ore mine کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/25
امین ممی پور Optimization of factors affecting on the thickener performance in Bijar iron ore mine کارشناسی ارشد دانلود
مشیری مهرداد فلوتاسیون کانسنگ اکسیده معادن مس بردسکن کارشناسی ارشد
سید کمال موسوی نژاد فرآوری نمونه کانسنگ پتاس بندر پهل با استفاده از روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
سید کمال موسوی نژاد فرآوری نمونه کانسنگ پتاس بندر پهل با استفاده از روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود
رمضان زاده وحید بررسی فرآوری نمونه کانسنگ مس سولفیدی– اکسیدی کانسار رفسنجان کارشناسی ارشد
عقیل ویس کرمی بازیابی مس از سرباره ذوب کارخانه سرچشمه به روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
عقیل ویس کرمی بازیابی مس از سرباره ذوب کارخانه سرچشمه به روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد دانلود
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 07 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 14 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه جدایش فیزیکی 8105378 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه مبانی کانه آرایی 8105238 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
مدیریت و بازیافت باطله هاو قراضه ها 8105438 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نانو فناوری در فراوری مواد معدنی 8105440 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1396/03/31(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
جدایش فیزیکی 8105377 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/22(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مبانی کانه آرایی 8105196 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/23(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
فلوتاسیون پیشرفته 8105272 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/18 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
اخلاق در مهندسی 8105451 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/30 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
آزمایشگاه مبانی کانه آرایی 8105238 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) - ترم اول 1395
مدیریت باطله های معدنی 8105414 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 12:00 - 14:00 ترم اول 1395
مبانی کانه آرایی 8105196 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/25 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
شیمی محلول 8105559 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1395
فناوری و مدیریت پسماند 8105384 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/25 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
آزمایشگاه جدایش فیزیکی 8105378 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | - ترم دوم 1394
آزمایشگاه مبانی کانه آرایی 8105238 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) | - ترم دوم 1394
مدیریت و بازیافت باطله هاو قراضه ها 8105438 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/21 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
جدایش فیزیکی 8105377 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/22 | 10:30 - 12:30 ترم دوم 1394
مبانی کانه آرایی 8105196 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/19 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2