بخش های دانشکده بخش های دانشکده

مهدی امینی

مهدی امینی

مهدی امینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084262
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سید محمد دانشمند تحلیل پایداری سازه فروشویی توده ای دو میدوک با استفاده از نرم افزار FLAC3D کارشناسی ارشد دانلود
سید محمد دانشمند تحلیل پایداری سازه فروشویی توده ای دو میدوک با استفاده از نرم افزار FLAC3D کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
سید محمد دانشمند تحلیل پایداری سازه فروشویی توده ای دو میدوک با استفاده از نرم افزار FLAC3D کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
نصیرزاده قورچی رضا آنالیز ریسک در شیروانی‌های سنگی با استفاده از روش امتیازدهی (مطالعه موردی: حفریات مشرف به کارخانه فاز3 سونگون) کارشناسی ارشد
دانشمند سید محمد تحلیل پایداری سازه فروشویی توده ای دو میدوک با استفاده از نرم افزار FLAC3D کارشناسی ارشد
حسن سرافراز Physical, Analytical and Numerical Modeling of Slide-Head-Toppling Failure کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
جواد کریمی Experimental study of the influence of non-persistence central crack geometric parameters on strength behavior and crack propagation pattern کارشناسی ارشد دانلود
جواد کریمی Experimental study of the influence of non-persistence central crack geometric parameters on strength behavior and crack propagation pattern کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
جواد کریمی Experimental study of the influence of non-persistence central crack geometric parameters on strength behavior and crack propagation pattern کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 06 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 09 نامشخص نامشخص 3963
طراحی و آنالیز پایداری شیب 8105543 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/02 (10:30 - 14:30) ترم دوم 1396
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/03 (14:00 - 18:00) ترم دوم 1396
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/04 (14:00 - 18:00) ترم اول 1396
مقاومت مصالح تخصصی 8105369 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:30 - 14:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 06 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 09 نامشخص نامشخص 3953
طراحی و آنالیز پایداری شیب 8105543 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/23(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(08:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/24 | 18:00 - 20:00 ترم اول 1395
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 | 14:00 - 18:00 ترم اول 1395
مقاومت مصالح تخصصی 8105369 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/25 | 10:30 - 14:00 ترم اول 1395
استاتیک 8105008 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/30 | 14:00 - 18:00 ترم دوم 1394
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/30 | 14:00 - 18:00 ترم دوم 1394
مقاومت مصالح 8105213 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/03/25 | 10:30 - 14:00 ترم دوم 1394
ژئومکانیک و محیط زیست 8105423 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
استاتیک 8105008 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1394/10/21 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2