بخش های دانشکده بخش های دانشکده

میثم عابدی

میثم عابدی

میثم عابدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61114563
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رمضانی آرام مطالعه تکتونیکی زاگرس در امتداد مسیر قم – کرمانشاه با استفاده از داده های مغناطیسی هوابرد و داده های گرانی زمینی کارشناسی ارشد
منصوره خالقی یله گنبدی Mansoure Khaleghi Yalehgonbadi کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/04
محمدرضا رحیمی بکارگیری الگوریتم‌های متنوع خوشه‌بندی به همراه روش فرکتال جهت پتانسیل‌یابی کانه‌زایی طلا، نقره و فلزات پایه در منطقه باریکا (برگه آلوت) دانلود 1396/06/27
محمدرضا رحیمی بکارگیری الگوریتم‌های متنوع خوشه‌بندی به همراه روش فرکتال جهت پتانسیل‌یابی کانه‌زایی طلا، نقره و فلزات پایه در منطقه باریکا (برگه آلوت) دانلود 1396/06/27
محمد رضا رحیمی بکارگیری الگوریتم‌های متنوع خوشه‌بندی به همراه روش فرکتال جهت پتانسیل‌یابی کانه‌زایی طلا، نقره و فلزات پایه در منطقه باریکا (برگه آلوت) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
آرام رمضانی مطالعه تکتونیکی زاگرس در امتداد مسیر قم – کرمانشاه با استفاده از داده های مغناطیسی هوابرد و داده های گرانی زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
محمد جواد روحانی تخمین عمق بازالت‏های منطقه پلور با استفاده از داده‏های مغناطیس سنجی زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/18
مهران سید مجرد تمرین ارزیابی رهیافت های تلفیق داده تحلیل سلسله مراتبی فازی و میانگین وزنی مرتب شده فازی جهت تهیه نقشه پتانسیل‌یابی معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمد فیروز بخت مطالعه ساختارهای زمین شناسی استان های گیلان و مازندران با استفاده از داده های مغناطیس هوابرد و گرانی زمینی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مسعود مهدوی بررسی تکتونیکی گوه برافزایشی مکران با استفاده از داده‌های پتانسیل گرانی و مغناطیس کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته 8105553 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ژئوفیزیک اکتشافی 2 8105122 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک 8105365 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
ژئوفیزیک اکتشافی 1 8105243 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژئوفیزیک اکتشافی 2 8105122 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 | 10:30 - 12:30 ترم دوم 1394
آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک 8105365 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1395/04/02 | 18:00 - 20:00 ترم دوم 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه