بخش های دانشکده بخش های دانشکده

میثم عابدی

میثم عابدی

میثم عابدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رمضانی آرام مطالعه تکتونیکی زاگرس در امتداد مسیر قم – کرمانشاه با استفاده از داده های مغناطیسی هوابرد و داده های گرانی زمینی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئوفیزیک اکتشافی 1 8105243 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
ژئوفیزیک اکتشافی 2 8105122 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 | 10:30 - 12:30 ترم دوم 1394
آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک 8105365 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1395/04/02 | 18:00 - 20:00 ترم دوم 1394
نمایش 3 نتیجه