بخش های دانشکده بخش های دانشکده

محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی

محمدحسین خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 09 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3963
طراحی و اجرای فضاهای زیرزمینی 8105457 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1396
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
بارگیری و انتقال مواد 8105253 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مهندسی دیواره های شیب دار 8105368 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 09 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 16 نامشخص نامشخص 3953
بارگیری و انتقال مواد 8105253 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/21(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/20(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مهندسی دیواره های شیب دار 8105368 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) - ترم اول 1395
بارگیری و انتقال مواد 8105253 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
مبانی مکانیک سنگ 8105219 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/28 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1395
زبان تخصصی معدن 8105091 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1395/10/22 | 08:30 - 10:30 ترم اول 1395
طراحی واجرای حفریات روباز 8105350 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/20 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ 8105221 1 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) | - ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه