بخش های دانشکده بخش های دانشکده

غلامحسین نوروزی باغکمه

غلامحسین نوروزی باغکمه

غلامحسین نوروزی باغکمه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084259
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زارع ابراهیم بررسی خواص مخزنی میدان نفتی سیری D بر اساس مطالعات پتروفیزیکی کارشناسی ارشد
مرادیان خلیل آبادی ابراهیم مدلسازی آنومالی های مغناطیسی ساده هندسی کارشناسی ارشد
مهرنوش ابراهیم زاده Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/28
بیژن آبگرمی مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد دانلود 1385
بیژن آبگرمی مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد دانلود 1385
بیژن آبگرمی مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد دانلود
منصوریان احسان پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک کارشناسی ارشد
افشار احمد مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبکه های عصبی و روش‌های کلاسیک کارشناسی ارشد
زینی احمد پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد
کامگار یاسر مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه) قنات امیـرآبـاد با ارایـه های ونر، شلومبرژه و دوقطبی - دو قطبی و مقایسـه آنـها کارشناسی ارشد
فقه اسعد مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران کارشناسی ارشد
اکبر افراسیابی اکتشاف ژئو فیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزوار کارشناسی ارشد دانلود
اکبر افراسیابی اکتشاف ژئو فیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1376
اکبر افراسیابی اکتشاف ژئو فیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1376
احمد افشار مدل‌سازی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از شبکه های عصبی و روش‌های کلاسیک کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/24
مکـری های تبـار افشیـن تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکارگیری همزمان تحلیل مغزه کارشناسی ارشد
افراسیابی اکبر اکتشاف ژئو فیزیکی کرومیت سنگ سفید سبزوار کارشناسی ارشد
فتوحی فیروز‌آباد اکبر مطالعه تغییرات خواص مخزن ( تخلخل) با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه‌ای در میدان سروستان در جنوب ایران کارشناسی ارشد
محمد امامی نیری تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده‌های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد امامی نیری تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده‌های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد امامی نیری تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده‌های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود
محمودی امید مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان کارشناسی ارشد
بهاروند احمدی امین بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در میدان نفتی ماله کوه کارشناسی ارشد
محمدحسین انصاری مطالعه ژئوفیزیکی (پلاریزاسیون القایی-مقاومت ویژه ظاهری و مغناطیسی) در منطقه سریدون کرمان کارشناسی ارشد دانلود
محمدحسین انصاری مطالعه ژئوفیزیکی (پلاریزاسیون القایی-مقاومت ویژه ظاهری و مغناطیسی) در منطقه سریدون کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
محمدحسین انصاری مطالعه ژئوفیزیکی (پلاریزاسیون القایی-مقاومت ویژه ظاهری و مغناطیسی) در منطقه سریدون کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
علی بالازاده ارزیابی لایه های غنی از مواد آلی سازندهای کنگان و دالان در میدان سلمان کارشناسی ارشد دانلود
علی بالازاده ارزیابی لایه های غنی از مواد آلی سازندهای کنگان و دالان در میدان سلمان کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی بالازاده ارزیابی لایه های غنی از مواد آلی سازندهای کنگان و دالان در میدان سلمان کارشناسی ارشد دانلود 1381
آبگرمی بیژن مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو کارشناسی ارشد
ماهباز بیژن کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
محمد بیک ارائه الگوریتمی جهت پردازش و استخراج پارامترهای هندسی اشیاء مدفون از داده های GPR کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
امین بهاروند احمدی بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در میدان نفتی ماله کوه کارشناسی ارشد دانلود
امین بهاروند احمدی بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در میدان نفتی ماله کوه کارشناسی ارشد دانلود 1384
امین بهاروند احمدی بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی در میدان نفتی ماله کوه کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهرگینی بهزاد مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران کارشناسی ارشد
محسن پیری پتانسیل یابی مواد معدنی چند فلزی (پلی متال) در زون متالوژنی نیر- ندوشن در جنوب تا جنوب غرب یزد به روش های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
روح الله پرویزی تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن ها در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/24
روح الله پرویزی تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن ها در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/24
روح الله پرویزی تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن ها در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران کارشناسی ارشد دانلود
محمد حسین پیش آهنگ طراحی فیلتر کریجینگ برای تخمین پاسخ مغناطیسی اشکال ساده هندسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/13
داود پوره مطالعه مغناطیسی معدن کهر حدید (سیرجان) کارشناسی ارشد دانلود 1380
داود پوره مطالعه مغناطیسی معدن کهر حدید (سیرجان) کارشناسی ارشد دانلود
داود پوره مطالعه مغناطیسی معدن کهر حدید (سیرجان) کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد پوستی عملیات ژئوفیزیکی ( مغناطیس سنجی) کانسار سنگ مادر درگز- کهنوج و عملیات گرانی سنجی جهت تعیین گسترش کانی سازی معدن قطر شرکت معادن فاریاب کارشناسی ارشد دانلود
محمد پوستی عملیات ژئوفیزیکی ( مغناطیس سنجی) کانسار سنگ مادر درگز- کهنوج و عملیات گرانی سنجی جهت تعیین گسترش کانی سازی معدن قطر شرکت معادن فاریاب کارشناسی ارشد دانلود 1372
محمد پوستی عملیات ژئوفیزیکی ( مغناطیس سنجی) کانسار سنگ مادر درگز- کهنوج و عملیات گرانی سنجی جهت تعیین گسترش کانی سازی معدن قطر شرکت معادن فاریاب کارشناسی ارشد دانلود 1372
هما توانا تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
فیروز جعفری مطالعات مغناطیس و IP کانسار مس ارجین در منطقه سلطانیه زنجان کارشناسی ارشد دانلود
فیروز جعفری مطالعات مغناطیس و IP کانسار مس ارجین در منطقه سلطانیه زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1380
فیروز جعفری مطالعات مغناطیس و IP کانسار مس ارجین در منطقه سلطانیه زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1380
مصطفی جلال الحسینی کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی وِیژگی نگارهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/05
مصطفی جلال الحسینی کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی وِیژگی نگارهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود
مصطفی جلال الحسینی کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی وِیژگی نگارهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/05
هادی حاجی جمهوری استفاده از تکنیک آنالیز AVOدر آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/03
هادی حاجی جمهوری استفاده از تکنیک آنالیز AVOدر آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود
هادی حاجی جمهوری استفاده از تکنیک آنالیز AVOدر آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/03
رمضی حمیدرضا لرزه زمین ساخت و برآورد ریسک زمینلرزه در محل سد طالقان و ژئوالکتریک محل سد پانزده خرداد کارشناسی ارشد
کیهانی حمیدرضا تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته‌ی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
میرگلوی بیات حمید رضا تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل از مغزه های حفاری (مخزن یاماما- میدان نفتی درود - خلیج فارس) کارشناسی ارشد
صادقی سرخنی حمزه مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه ال�تری�ی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالی� فردوس کارشناسی ارشد
صادقی سرخنی حمزه مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه الکتریکی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالیک فردوس کارشناسی ارشد
محمد حمیلی نژاد دزفولی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد دانلود
محمد حمیلی نژاد دزفولی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد حمیلی نژاد دزفولی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدرضا خسروبیگی مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تکنار (برداسکن) به روش بار پذیری، مقاومت ویژه و VLE کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا خسروبیگی مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تکنار (برداسکن) به روش بار پذیری، مقاومت ویژه و VLE کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا خسروبیگی مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تکنار (برداسکن) به روش بار پذیری، مقاومت ویژه و VLE کارشناسی ارشد دانلود
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1385
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
فرهاد خوشبخت گورچین قلعه بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
شهرام دانایی شبیه سازی جریان سیال با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی و چاه نگاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
پوره داود مطالعه مغناطیسی معدن کهر حدید (سیرجان) کارشناسی ارشد
شروین رسول زاده دیزجی برگردان داده های لرزه ای به امپدانی صوتی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی(منطقه پارس جنوبی) کارشناسی ارشد دانلود 1378
شروین رسول زاده دیزجی برگردان داده های لرزه ای به امپدانی صوتی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی(منطقه پارس جنوبی) کارشناسی ارشد دانلود 1378
شروین رسول زاده دیزجی برگردان داده های لرزه ای به امپدانی صوتی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی(منطقه پارس جنوبی) کارشناسی ارشد دانلود
مصطفی رضایی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود 1386
مصطفی رضایی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود
مصطفی رضایی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد دانلود 1386
حمیدرضا رمضی لرزه زمین ساخت و برآورد ریسک زمینلرزه در محل سد طالقان و ژئوالکتریک محل سد پانزده خرداد کارشناسی ارشد 1368
حمیدرضا رمضی لرزه زمین ساخت و برآورد ریسک زمینلرزه در محل سد طالقان و ژئوالکتریک محل سد پانزده خرداد کارشناسی ارشد 1368
حمیدرضا رمضی لرزه زمین ساخت و برآورد ریسک زمینلرزه در محل سد طالقان و ژئوالکتریک محل سد پانزده خرداد کارشناسی ارشد
پرویزی روح الله تحلیل AVO جهت شناسایی هیدروکربن ها در لایه های ماسه ای یکی از حوزه های رسوبی ایران کارشناسی ارشد
ابراهیم زارع بررسی خواص مخزنی میدان نفتی سیری D بر اساس مطالعات پتروفیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1381
ابراهیم زارع بررسی خواص مخزنی میدان نفتی سیری D بر اساس مطالعات پتروفیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1381
ابراهیم زارع بررسی خواص مخزنی میدان نفتی سیری D بر اساس مطالعات پتروفیزیکی کارشناسی ارشد دانلود
مهدی زمردیان اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار تیتانیوم قره آغاج (شمال غرب ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود
مهدی زمردیان اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار تیتانیوم قره آغاج (شمال غرب ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهدی زمردیان اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار تیتانیوم قره آغاج (شمال غرب ارومیه) کارشناسی ارشد دانلود 1380
احمد زینی پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
احمد زینی پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
احمد زینی پردازش و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه چاه چقوک استان هرمزگان با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود
سعید ساجدی رشوانلوئی زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان برپایه روش آماری زون‌بندی کارشناسی ارشد دانلود
سعید ساجدی رشوانلوئی زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان برپایه روش آماری زون‌بندی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
سعید ساجدی رشوانلوئی زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان برپایه روش آماری زون‌بندی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
محمد ستاری مدلسازی کانسار مس-مولیبدن ده‌سلم (خراسان جنوبی) با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی کارشناسی ارشد دانلود
محمد ستاری مدلسازی کانسار مس-مولیبدن ده‌سلم (خراسان جنوبی) با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
محمد ستاری مدلسازی کانسار مس-مولیبدن ده‌سلم (خراسان جنوبی) با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
قلی پور شهرکی سجاد تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی کارشناسی ارشد
ماهباز سید بیژن کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
مهران سید مجرد تمرین ارزیابی رهیافت های تلفیق داده تحلیل سلسله مراتبی فازی و میانگین وزنی مرتب شده فازی جهت تهیه نقشه پتانسیل‌یابی معدنی، مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری کهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
محمدعلی سرپرنده ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود
محمدعلی سرپرنده ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
محمدعلی سرپرنده ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
هادی سردار سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد دانلود
هادی سردار سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
هادی سردار سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
ساجدی رشوانلوئی سعید زون‌بندی مخزن داریان میدان نفتی رشادت به واحدهای جریان برپایه روش آماری زون‌بندی کارشناسی ارشد
غلامی سعید تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP.RS,M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل کارشناسی ارشد
یوسفی سعید مطالعات مغناطیس سنجی برروی نهشته احتمالی منگنزآب بندداراب(فارس) کارشناسی ارشد
علی سیمی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان کارشناسی ارشد دانلود
علی سیمی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی سیمی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان کارشناسی ارشد دانلود 1386
شیخ محمدی سمیه تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی کارشناسی ارشد
سمیه شیخ محمدی تعیین محدوده کانی سازی در منطقه سریدون با استفاده از داده های ژئوفیزیک و حفاری به کمک روش های کوکریجینگ و کریجینگ با روندبیرونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
رسول زاده دیزجی شروین برگردان داده های لرزه ای به امپدانی صوتی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی(منطقه پارس جنوبی) کارشناسی ارشد
دانایی شهرام شبیه سازی جریان سیال با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی و چاه نگاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران کارشناسی ارشد
فرج اله صابری مطالعه و مدلسازی خواص پتروفیزیکی سازند سروک در میدان دهلران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی ، آنالیز مغزه و حفاری کارشناسی ارشد دانلود
فرج اله صابری مطالعه و مدلسازی خواص پتروفیزیکی سازند سروک در میدان دهلران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی ، آنالیز مغزه و حفاری کارشناسی ارشد دانلود 1381
فرج اله صابری مطالعه و مدلسازی خواص پتروفیزیکی سازند سروک در میدان دهلران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی ، آنالیز مغزه و حفاری کارشناسی ارشد دانلود 1381
حمزه صادقی سرخنی مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه الکتریکی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالیک فردوس کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمزه صادقی سرخنی مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه ال�تری�ی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالی� فردوس کارشناسی ارشد 1385
حمزه صادقی سرخنی مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه ال�تری�ی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالی� فردوس کارشناسی ارشد
حمزه صادقی سرخنی مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه الکتریکی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالیک فردوس کارشناسی ارشد دانلود
حمزه صادقی سرخنی مدلسازی پیشرو داده های مقاومت ویژه ال�تری�ی به روش عددی نقاط محدود برای ساختارهای دوبعدی با مطالعه موردی بر رگه پلی متالی� فردوس کارشناسی ارشد 1385
مهرداد صفرپور ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ماسه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهرداد صفرپور ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ماسه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهرداد صفرپور ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ماسه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر کارشناسی ارشد دانلود
مهدیار طهماسبی آبدر توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه‌ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود
مهدیار طهماسبی آبدر توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه‌ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/08/28
مهدیار طهماسبی آبدر توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه‌ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/08/28
میثم عابدی مدل‌سازی داده‌های گرانی‌سنجی زغال بیتومینه دهلران با شبکه عصبی و مقایسه‌ی آن با روش‌های کلاسیک کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
بالازاده علی ارزیابی لایه های غنی از مواد آلی سازندهای کنگان و دالان در میدان سلمان کارشناسی ارشد
سیمی علی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی سازند آسماری در میدان پازنان کارشناسی ارشد
فتح الله پور علی تخمین توزیع تراوایی با استفاده از داده های فشار چاه آزمایی در مخزن گچساران کارشناسی ارشد
محمودی علی ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد
سعید غلامی تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP.RS,M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل کارشناسی ارشد دانلود 1381
سعید غلامی تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP.RS,M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل کارشناسی ارشد دانلود 1381
سعید غلامی تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP.RS,M) و تلفیق آنها با سایر داده های اکتشافی در اندیس معدنی مس سوناجیل کارشناسی ارشد دانلود
علی فتح الله پور تخمین توزیع تراوایی با استفاده از داده های فشار چاه آزمایی در مخزن گچساران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
اکبر فتوحی فیروز‌آباد مطالعه تغییرات خواص مخزن ( تخلخل) با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه‌ای در میدان سروستان در جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود
اکبر فتوحی فیروز‌آباد مطالعه تغییرات خواص مخزن ( تخلخل) با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه‌ای در میدان سروستان در جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
اکبر فتوحی فیروز‌آباد مطالعه تغییرات خواص مخزن ( تخلخل) با استفاده از داده‌های چاه پیمایی و بهینه نمودن نشانگرهای لرزه‌ای در میدان سروستان در جنوب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
صابری فرج اله مطالعه و مدلسازی خواص پتروفیزیکی سازند سروک در میدان دهلران با استفاده از اطلاعات چاه پیمایی ، آنالیز مغزه و حفاری کارشناسی ارشد
هزاوه ای فرشید بررسی خصوصیات مخزنی سازندآهکی آسماری در میدان نفتی دانان کارشناسی ارشد
خوشبخت گورچین قلعه فرهاد بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی‌های یک از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
خوشبخت گورچین قلعه فرهاد بررسی کارایی نمودارهای الکتریکی تصویرگر در مطالعه شکستگی های یکی از مخازن جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
جعفری فیروز مطالعات مغناطیس و IP کانسار مس ارجین در منطقه سلطانیه زنجان کارشناسی ارشد
اسعد فقه مدلسازی تراوایی زون مخزنی به کمک زمین آمار با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای و چاه نگاری در یکی از میادین گازی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/30
سجاد قلی پور شهرکی تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
سجاد قلی پور شهرکی تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
سجاد قلی پور شهرکی تخمین تراوایی با استفاده از تلفیق اطلاعات لرزه ای و چاه پیمایی کارشناسی ارشد دانلود
یاسر کامگار مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه) قنات امیـرآبـاد با ارایـه های ونر، شلومبرژه و دوقطبی - دو قطبی و مقایسـه آنـها کارشناسی ارشد دانلود 1384
یاسر کامگار مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه) قنات امیـرآبـاد با ارایـه های ونر، شلومبرژه و دوقطبی - دو قطبی و مقایسـه آنـها کارشناسی ارشد دانلود 1384
یاسر کامگار مدلسازی ژئوالکتریک (با روش مقاومت ویژه) قنات امیـرآبـاد با ارایـه های ونر، شلومبرژه و دوقطبی - دو قطبی و مقایسـه آنـها کارشناسی ارشد دانلود
حمیدرضا کیهانی تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته‌ی جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/29
نیکزاد مازیار بررسی مخزن بنگستان در میدان دانان از دیدگاه خصوصیات مخزنی کارشناسی ارشد
بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1384
سید بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1384
سید بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد
سید بیژن ماهباز کاربرد چاه نمودارها و روابط فیزیک سنگ در برآورد خصوصیات ژئوتکنیکی مخزن فهلیان در دو چاه انتخابی از جنوب غرب ایران کارشناسی ارشد 1384
عابدی میثم مدل‌سازی داده‌های گرانی‌سنجی زغال بیتومینه دهلران با شبکه عصبی و مقایسه‌ی آن با روش‌های کلاسیک کارشناسی ارشد
پیری محسن پتانسیل یابی مواد معدنی چند فلزی (پلی متال) در زون متالوژنی نیر- ندوشن در جنوب تا جنوب غرب یزد به روش های هوشمند کارشناسی ارشد
امامی نیری محمد تحلیل AVO جهت شناسایی مستقیم هیدروکربن بر روی داده‌های یکی از میادین نفتی واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد
بیک محمد ارائه الگوریتمی جهت پردازش و استخراج پارامترهای هندسی اشیاء مدفون از داده های GPR کارشناسی ارشد
پوستی محمد عملیات ژئوفیزیکی ( مغناطیس سنجی) کانسار سنگ مادر درگز- کهنوج و عملیات گرانی سنجی جهت تعیین گسترش کانی سازی معدن قطر شرکت معادن فاریاب کارشناسی ارشد
حمیلی نژاد دزفولی محمد ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی مارون گروه بنگستان کارشناسی ارشد
ستاری محمد مدلسازی کانسار مس-مولیبدن ده‌سلم (خراسان جنوبی) با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی و زمین‌شناسی کارشناسی ارشد
محمدنیا محمد بررسی کاربرد روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک در مطالعه رسوبات و پوششی ساختگاه سد پامچی - اردبیل کارشناسی ارشد
انصاری محمدحسین مطالعه ژئوفیزیکی (پلاریزاسیون القایی-مقاومت ویژه ظاهری و مغناطیسی) در منطقه سریدون کرمان کارشناسی ارشد
نعمتی محمدحسین تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران کارشناسی ارشد
پیش آهنگ محمد حسین طراحی فیلتر کریجینگ برای تخمین پاسخ مغناطیسی اشکال ساده هندسی کارشناسی ارشد
خسروبیگی محمدرضا مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه تکنار (برداسکن) به روش بار پذیری، مقاومت ویژه و VLE کارشناسی ارشد
سرپرنده محمدعلی ارزیابی ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC)، بر اساس داده های چاه نگاری و مقایسه ی آن با داده های آزمایشگاهی در میدان گازی گنبدلی، شرق کپه داغ، شمال شرق ایران کارشناسی ارشد
محمد محمدنیا بررسی کاربرد روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک در مطالعه رسوبات و پوششی ساختگاه سد پامچی - اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمد محمدنیا بررسی کاربرد روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک در مطالعه رسوبات و پوششی ساختگاه سد پامچی - اردبیل کارشناسی ارشد دانلود
محمد محمدنیا بررسی کاربرد روشهای لرزه نگاری و ژئوالکتریک در مطالعه رسوبات و پوششی ساختگاه سد پامچی - اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1374
امید محمودی مدل سازی تلفیقی داده های اکتشافی سطحی و مقایسه آن با مدل سه بعدی کانسار طلای ساری گونای واقع در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/18
علی محمودی ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی محمودی ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی محمودی ارزیابی پتروفیزیکی و بررسی خواص مخزنی میدان نفتی آب تیمور در جنوب غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود
ابراهیم مرادیان خلیل آبادی مدلسازی آنومالی های مغناطیسی ساده هندسی کارشناسی ارشد دانلود 1376
ابراهیم مرادیان خلیل آبادی مدلسازی آنومالی های مغناطیسی ساده هندسی کارشناسی ارشد دانلود
ابراهیم مرادیان خلیل آبادی مدلسازی آنومالی های مغناطیسی ساده هندسی کارشناسی ارشد دانلود 1376
حمید رضا میرگلوی بیات تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل از مغزه های حفاری (مخزن یاماما- میدان نفتی درود - خلیج فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1381
حمید رضا میرگلوی بیات تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل از مغزه های حفاری (مخزن یاماما- میدان نفتی درود - خلیج فارس) کارشناسی ارشد دانلود
حمید رضا میرگلوی بیات تعیین و تفسیر پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از نمودارهای چاه نگاری و مقایسه آن با نتایج حاصل از مغزه های حفاری (مخزن یاماما- میدان نفتی درود - خلیج فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1381
جلال الحسینی مصطفی کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای در تخمین و ارزیابی وِیژگی نگارهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل در یک میدان نفتی ایران کارشناسی ارشد
رضایی مصطفی ارزیابی پتروفیزیکی پارامترهای مخزنی میدان نفتی شادگان سازند آسماری کارشناسی ارشد
افشیـن مکـری های تبـار تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکارگیری همزمان تحلیل مغزه کارشناسی ارشد دانلود
افشیـن مکـری های تبـار تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکارگیری همزمان تحلیل مغزه کارشناسی ارشد دانلود 1382
افشیـن مکـری های تبـار تعیین لیتولوژی مخزن در میدان A با استفاده از داده های چاه نگاری و ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با بکارگیری همزمان تحلیل مغزه کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهری ملیکا بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته کارشناسی ارشد
احسان منصوریان پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
احسان منصوریان پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک کارشناسی ارشد دانلود
احسان منصوریان پردازش داده‌های مغناطیسی معدن مروارید با استفاده از تئوری موجک کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
زمردیان مهدی اکتشاف ژئوفیزیکی کانسار تیتانیوم قره آغاج (شمال غرب ارومیه) کارشناسی ارشد
هزینه مهدی کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه کارشناسی ارشد
طهماسبی آبدر مهدیار توصیف کمی پارامترهای مخزنی با تلفیق اطلاعات لرزه‌ای و نمودارگیری در یکی از میادین نفتی ایران کارشناسی ارشد
ملیکا مهری بهینه سازی تخمین تراوایی در واحدهای جریان هیدرولیکی در مخازن کربناته کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
صفرپور مهرداد ارزیابی تغییرات خواص مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در افق مخزنی ماسه سنگ اهواز (غار) در میادین نفتی هندیجان و بهرگانسر کارشناسی ارشد
بهزاد مهرگینی مدل سازی فیزیک سنگ در یکی از مخازن هیدروکربوری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
ابراهیم زاده مهرنوش Oil Reservoir Static Characteristics Modeling By Wavelet Neural Network کارشناسی ارشد
محمدحسین نعمتی تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران کارشناسی ارشد دانلود
محمدحسین نعمتی تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدحسین نعمتی تعیین شکستگی و مدلسازی آن در یکی از میادین ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
مازیار نیکزاد بررسی مخزن بنگستان در میدان دانان از دیدگاه خصوصیات مخزنی کارشناسی ارشد دانلود 1381
مازیار نیکزاد بررسی مخزن بنگستان در میدان دانان از دیدگاه خصوصیات مخزنی کارشناسی ارشد دانلود
مازیار نیکزاد بررسی مخزن بنگستان در میدان دانان از دیدگاه خصوصیات مخزنی کارشناسی ارشد دانلود 1381
هانیه نیکوگفتار‌صفا استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
هانیه نیکوگفتار‌صفا استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود
هانیه نیکوگفتار‌صفا استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
حاجی جمهوری هادی استفاده از تکنیک آنالیز AVOدر آشکارسازی هیدروکربن بر روی میدان ابوذر واقع در خلیج فارس کارشناسی ارشد
سردار هادی سرشت نمایی مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از مدل سازی فیزیک سنگ و نشانگر لرزه ای کارشناسی ارشد
نیکوگفتار‌صفا هانیه استفاده از زنجیره مارکوف جهت مدل‌سازی رخساره‌های سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب‌غرب ایران کارشناسی ارشد
فرشید هزاوه ای بررسی خصوصیات مخزنی سازندآهکی آسماری در میدان نفتی دانان کارشناسی ارشد دانلود 1381
فرشید هزاوه ای بررسی خصوصیات مخزنی سازندآهکی آسماری در میدان نفتی دانان کارشناسی ارشد دانلود
فرشید هزاوه ای بررسی خصوصیات مخزنی سازندآهکی آسماری در میدان نفتی دانان کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدی هزینه کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه کارشناسی ارشد دانلود
مهدی هزینه کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
مهدی هزینه کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
توانا هما تخمین تراوایی در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران با بکارگیری تکنیک‎های هوشمند کارشناسی ارشد
سعید یوسفی مطالعات مغناطیس سنجی برروی نهشته احتمالی منگنزآب بندداراب(فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1381
سعید یوسفی مطالعات مغناطیس سنجی برروی نهشته احتمالی منگنزآب بندداراب(فارس) کارشناسی ارشد دانلود
سعید یوسفی مطالعات مغناطیس سنجی برروی نهشته احتمالی منگنزآب بندداراب(فارس) کارشناسی ارشد دانلود 1381

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه ژئوفیزیک آموزشی
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 13 نامشخص نامشخص 3963
چاه نگاری 8105315 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 01 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 13 نامشخص نامشخص 3953
ژئوفیزیک اکتشافی 2 8105122 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/25(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک 8105365 1 01 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1396/04/03(16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
چاه نگاری 8105315 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/20(08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
پتروفیزیک پیشرفته 8105615 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/23 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی 8105609 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1395
ژئوفیزیک اکتشافی 1 8105243 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
طراحی پروژه های ژئوفیزیکی 8105247 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/28 | 12:00 - 14:00 ترم دوم 1394
چاه نگاری 8105315 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/25 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
ژئوفیزیک اکتشافی 2 8105122 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
پتروفیزیک 8105300 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1394/10/24 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 17 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه