بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سیدشمس الدین وهابی

سیدشمس الدین وهابی

سیدشمس الدین وهابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084239
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا انصاری صنعت نسوز و تخمین تابع (مدلهای ریاضی ) تقاضای آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1379
رضا انصاری صنعت نسوز و تخمین تابع (مدلهای ریاضی ) تقاضای آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود
رضا انصاری صنعت نسوز و تخمین تابع (مدلهای ریاضی ) تقاضای آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1379
انصاری رضا صنعت نسوز و تخمین تابع (مدلهای ریاضی ) تقاضای آن در ایران کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 10 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 03 نامشخص نامشخص 3963
اقتصادمعدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
بازسازی معادن 8105396 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 8105479 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اقتصادمعدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
بازسازی معادن 8105396 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 11:30) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 10 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 03 نامشخص نامشخص 3953
اقتصادمعدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصادمعدن 8105023 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/30(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بررسی های فنی و اقتصادی در معدن 8105479 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1395/10/24 | 12:00 - 14:00 ترم اول 1395
اقتصادمعدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
اقتصادمعدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/16 | 08:30 - 10:30 ترم دوم 1394
بازسازی معادن 8105396 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:15) 1395/03/21 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
تحلیل ریسک 8105491 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/20 | 16:00 - 18:00 ترم دوم 1394
بررسی های فنی واقتصادی 8105037 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/17 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
اقتصادمعدن 8105023 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/23 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1394
اقتصادمعدن 8105023 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/23 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1394
نمایش 19 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه