بخش های دانشکده بخش های دانشکده

سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی

سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی

سیدضیاء الدین شفائی تنکابنی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084238
اتاق: 1st floor
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عقیل اجاقی Kinetic study on electro-bio-chemical degradation of cyanide in aqueous solution دکتری دانلود 1396/06/29
رمادی آیسان فرآوری کانسنگ فسفات کربناته با استفاده از روش فلوتاسیون کارشناسی ارشد
معظمی یاسر تعیین پارامتر های بهینه برای فلوتاسیون مس میدوک از مغزه های حفاری کارشناسی ارشد
خالقی بهروز فرآوری کانسنگ سرب و روی اکسیده دشت سفید-شهرکرد (واقع در منطقه معدنی ده معدن) کارشناسی ارشد
محمد جعفری تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند های فلوتاسیون (کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول) بر روی کارائی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی (اسفالریت) کارشناسی ارشد دانلود
محمد جعفری تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند های فلوتاسیون (کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول) بر روی کارائی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی (اسفالریت) کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/19
محمد جعفری تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند های فلوتاسیون (کلکتورهای خانواده زنتات و کف سازهای متداول) بر روی کارائی بیواکسیداسیون آهن فرو و بیولیچینگ سولفید روی (اسفالریت) دانلود 1395/10/19
حمیدرضا جلیلیان کاهش اتلاف روی در مرحله پیش فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد دانلود
حمیدرضا جلیلیان کاهش اتلاف روی در مرحله پیش فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری دانلود
محمد جهانی چگنی شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری دانلود 1394/05/27
وظیفه مهربانی جواد بیولیچینگ اسفالریت از باطله های پر پیریت سرب و روی حاوی مواد آلی دکتری
سجاد چهره قانی مدل‌سازی و شبیه‌سازی خردایش در سنگ‌شکن‌های مخروطی به روش اجزای گسسته دکتری دانلود
سجاد چهره قانی مدل‌سازی و شبیه‌سازی خردایش در سنگ‌شکن‌های مخروطی به روش اجزای گسسته دکتری دانلود 1395/06/07
عبدالمطلب حاجتی بررسی امکان استفاده از نانو ذرات آبگریز طبیعی به عنوان سطح ساز در فلوتاسیون دکتری دانلود 1395/09/07
جلیلیان حمیدرضا کاهش اتلاف روی در مرحله پیش فرآوری سرب و روی کوشک کارشناسی ارشد
امیری ده احمدی حمزه بررسی امکان پذیری فرآوری خاک سرخ منطقه غرب بندرعباس کارشناسی ارشد
بهروز خالقی فرآوری کانسنگ سرب و روی اکسیده دشت سفید-شهرکرد (واقع در منطقه معدنی ده معدن) کارشناسی ارشد دانلود
بهروز خالقی فرآوری کانسنگ سرب و روی اکسیده دشت سفید-شهرکرد (واقع در منطقه معدنی ده معدن) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
فرهاد دیانتی پور فرآوری کانسار آهن پلاسری نیشابور کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
فرهاد دیانتی پور فرآوری کانسار آهن پلاسری نیشابور کارشناسی ارشد دانلود
غلغلی رحمان لیچینگ و استحصال عناصر خاکی کمیاب (لانتانیدها) از کانسنگ فسفات اسفوردی کارشناسی ارشد
سروش رحمتی شهرضا بهینه سازی فلوتاسیون انتخابی گالن و اسفالریت کانسنگ مجتمع ایرانکوه به روش تاگوچی و سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
سروش رحمتی شهرضا بهینه سازی فلوتاسیون انتخابی گالن و اسفالریت کانسنگ مجتمع ایرانکوه به روش تاگوچی و سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
سروش رحمتی شهرضا بهینه سازی فلوتاسیون انتخابی گالن و اسفالریت کانسنگ مجتمع ایرانکوه به روش تاگوچی و سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود
رحمتی شهرضا سروش بهینه سازی فلوتاسیون انتخابی گالن و اسفالریت کانسنگ مجتمع ایرانکوه به روش تاگوچی و سطح پاسخ کارشناسی ارشد
میثم صالح فرد فلوتاسیون سرب و روی کربناته معدن دره زنجیر و بهینه سازی فرآیند کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/18
میثم صالح فرد فلوتاسیون سرب و روی کربناته معدن دره زنجیر و بهینه سازی فرآیند کارشناسی ارشد دانلود
بهروز طاهری Processing of lead and zinc low-grade ore, south of Natanz کارشناسی ارشد دانلود
بهروز طاهری Processing of lead and zinc low-grade ore, south of Natanz کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
هادی عبداللهی انحلال پذیری کانی های مس دار، مولیبدن و رنیم از کنسانتره مولیبدنیت در فرآیندهای لیچینگ میکروبی (مزوفیلی و ترموفیلی) و اکسیدی (مطالعه موردی مولیبدنیت سرچشمه) دکتری دانلود
هادی عبداللهی انحلال پذیری کانی های مس دار، مولیبدن و رنیم از کنسانتره مولیبدنیت در فرآیندهای لیچینگ میکروبی (مزوفیلی و ترموفیلی) و اکسیدی (مطالعه موردی مولیبدنیت سرچشمه) دکتری دانلود 1393/03/28
حیدرنیا علی فرآوری نمونه کانسنگ بوکسیت منطقه ساری(مازندران) کارشناسی ارشد
رحمان غلغلی لیچینگ و استحصال عناصر خاکی کمیاب (لانتانیدها) از کانسنگ فسفات اسفوردی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/02
رحمان غلغلی لیچینگ و استحصال عناصر خاکی کمیاب (لانتانیدها) از کانسنگ فسفات اسفوردی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/02
رحمان غلغلی لیچینگ و استحصال عناصر خاکی کمیاب (لانتانیدها) از کانسنگ فسفات اسفوردی کارشناسی ارشد دانلود
ابراهیم متولی بررسی فرآیند لیچینگ کانسنگ اکسیدی مس قلعه زری کارشناسی ارشد دانلود
ابراهیم متولی بررسی فرآیند لیچینگ کانسنگ اکسیدی مس قلعه زری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
ظهیری مجید بررسی امکان حذف ناخالصی تیتانیوم از خاک نسوز منطقه بوکان کارشناسی ارشد
جهانی چگنی محمد شبیه سازی واحدهای فرآوری مواد معدنی به روش اجزای گسسته – توسعه یک نرم افزار دکتری
فتاحی محمد رضا بازیابی نیکل از ذخایر لاتریتی استان فارس به روش لیچینگ اتمسفری کارشناسی ارشد
کرد پریجائی معصومه جدایش فلزات سنگین از محلول‌های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی
مشیری مهرداد فلوتاسیون کانسنگ اکسیده معادن مس بردسکن کارشناسی ارشد
فرهاد موسی کاظمی Extraction and bulk separation of rare earth elements from anomaly 5 Saghand deposit کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
سید کمال موسوی نژاد Processing of Pohl potash sample by flotation کارشناسی ارشد دانلود
سید کمال موسوی نژاد Processing of Pohl potash sample by flotation کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
سید کمال موسوی نژاد Processing of Pohl potash sample by flotation کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
عبداللهی هادی انحلال پذیری کانی های مس دار، مولیبدن و رنیم از کنسانتره مولیبدنیت در فرآیندهای لیچینگ میکروبی (مزوفیلی و ترموفیلی) و اکسیدی (مطالعه موردی مولیبدنیت سرچشمه) دکتری
جواد وظیفه مهربانی بیولیچینگ اسفالریت از باطله های پر پیریت سرب و روی حاوی مواد آلی دکتری دانلود 1392/12/13
جواد وظیفه مهربانی بیولیچینگ اسفالریت از باطله های پر پیریت سرب و روی حاوی مواد آلی دکتری دانلود
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 1 8105393 0 11 نامشخص نامشخص 3963
کارآموزی 2 8105394 0 07 نامشخص نامشخص 3963
هیدرومتالورژی پیشرفته 8105285 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1397/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
کنترل و دفع مواد زائد و پساب ها 8105562 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مبانی هیدرومتالوژی و آزمایشگاه 8105453 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فلوتاسیون 8105379 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه فلوتاسیون 8105380 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
کارآموزی 1 8105393 0 11 نامشخص نامشخص 3953
کارآموزی 2 8105394 0 07 نامشخص نامشخص 3953
هیدرومتالورژی پیشرفته 8105285 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کنترل و دفع مواد زائد و پساب ها 8105562 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1396/04/03(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مبانی هیدرومتالورژی و آزمایشگاه 8105381 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 14:00) 1396/03/25(14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/24 | 12:00 - 14:00 ترم اول 1395
فلوتاسیون 8105379 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/18 | 10:30 - 12:30 ترم اول 1395
آزمایشگاه فلوتاسیون 8105380 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) - ترم اول 1395
هیدرومتالورژی پیشرفته 8105285 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1395/03/20 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/27 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
بیوتکنولوژی 8105344 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/18 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
طراحی و تحلیل آزمایش ها 8105437 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/17 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2