گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

صدور نامه نظام وظیفه صدور نامه نظام وظیفه

جهت مشاهده فرآیند صدور نامه نظام وظیفه ، گواهی موقت و دانشنامه  فایل پیوست را مطالعه نمایید.

آیین نامه آزمون جامع آیین نامه آزمون جامع

جهت مشاهده جزئیات آیین نامه اینجا کلیک نمایید.

حذف نمره زبان حذف نمره زبان

 

براساس مصوبه شورای آموزشی مورخ 20/6/91 دانشگاه ( بند15-6 )در مورد حذف نمره زبان عمومی برای آن عده از دانشجویان مقطع دکتری که از طریق سازمان سنجش جذب میگردند  به استحضار می رساند بر اساس آن مصوبه ا متحان زبان عمومی قبل از ا متحان جامع  ملغی گردیده است . ولیکن دانشجویانی که خارج از آزمون آن سازمان در دانشگاه پذ یرفته میشوند ملزم به شرکت در آزمون مربوطه و ارائه مدرک قبولی هستند. مراتب جهت استحضار و اقدام  مقتضی  مجددآ ابلاغ می گردد.

 

ارزشیابی طبق آیین نامه ارزشیابی طبق آیین نامه

  پیرو ارسال آیین نامه جدید مقطع کارشناسی ارشد، ماده 20 آیین نامه مذکور درخصوص ارزشیابی پایان نامه جهت استحضار و صدور دستور رعایت آن ارسال می‌گردد.

الف -  نمره از  19  تا 20  :  عالی

ب -  نمره از  18  تا  99/18  :  بسیار خوب

ج -  نمره از  16  تا  99/17  :  خوب

د -  نمره از  14  تا  99/15  :  قابل قبول

و -  نمره کمتر از  14  :  غیرقابل قبول

آیین نامه دکتری تخصصی آیین نامه دکتری تخصصی

احتراماً، به پیوست تصویر آیین نامه مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) به  شماره 57209/21 مورخ 1389/9/17 مصوب  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصویر دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکوربه شیوه آموزشی-پژوهشی که در جلسه مورخ 1392/5/23 شورای آموزشی دانشگاه تهران مطرح  وتصویب شده، ارسال می گردد. به استحضار می رساند؛ مفاد آیین نامه مذکور و  دستورالعمل اجرایی مربوط  برای ورودیهای سال 1392 مقطع مذکور(از طریق آزمون دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش بدون آزمون،شیوه نامه و ...) و پس از آن لازم الاجراست.

 

ضمیمه1
 

ضمیمه2 ضمیمه3 ضمیمه4