گرایش های دانشکده

شیوه نامه حذف اضطراری مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1394 و پس از آن

96.5.17

جهت اطلاع از شیوه نامه حذف اضطراری مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1394 و پس از آن اینجا کلیک کنید

شیوه_نامه_کارشناسی_ارشد_94_-_اصلاح_ردیف2

96.5.9

پیرو نامه های شماره 94024/پ/122 مورخ 10/4/1396 وشماره 374748/پ/122 مورخ 9/12/1394 به پیوست اصلاحیه های ردیف های 2 و 8  شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی جدید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1394 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( مصوب شورای آموزشی دانشگاه در سال 1394 ) به شرح ذیل ارسال می گردد :

1- ردیف 2  : شماره ماده 5 به ماده 6 آیین نامه مذکور اصلاح گردیده است .

2- ردیف8  : ماده 12 شیوه نامه حذف اضطراری درس (مصوب جلسه مورخ16/3/1396شورای آموزشی دانشگاه صفحه آخر) پیوست گردیده است .

شیوه نامه کارشناسی ارشد

مشخصات پایان نامه های تحویل کتابخانه

 جهت مشاهده مشخصات پایان نامه های تحویلی به کتابخانه پردیس 2 اینجا کلیک نمایید

انتخاب واحد پایان نامه ارشد

به استحضار می رساند ؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ 25/12/1392 و طبق مقررات مربوط ثبت نام و انتخاب واحد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد باید زمانی انجام شود که دانشجو واحدهای دوره آموزشی جبرانی ( در صورت ارایه واحد جبرانی ) گذرانده باشد و واحد باقی مانده نداشته باشد و یا در نیمسال آخر واحدهای آموزشی وی تکمیل گردد .

آیین نامه پژوهشی ورودی 92 به بعد

به پیوست تصویر آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شماره 154/21 مورخ 19/1/1388 مصوب  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تصویر بخشنامه شماره 160894/2 مورخ 21/8/1390 آن وزارتخانه و تصویر دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکور مربوط به دوره های کارشناسی ارشد پژوهشی - آموزشی که در جلسه مورخ 22/5/1392 شورای آموزشی دانشگاه تهران مطرح شده، ارسال می گردد. به استحضار می رساند؛ مفاد آیین نامه مذکور برای ورودیهای سال 1392 مقطع مذکور (از طریق آزمون تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور و پذیرش بدون آزمون،شیوه نامه و...) و پس از آن لازم الاجراست.

 درضمن حسب مذاکرات شورای مذکور آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش محور در دانشگاه تهران اجرا نمی گردد.

فایل 1

فایل 2

ارزشیابی پایان نامه طبق آیین نامه

  پیرو ارسال آیین نامه جدید مقطع کارشناسی ارشد، ماده 20 آیین نامه مذکور درخصوص ارزشیابی پایان نامه جهت استحضار و صدور دستور رعایت آن ارسال می‌گردد.

الف -  نمره از  19  تا 20  :  عالی

ب -  نمره از  18  تا  99/18  :  بسیار خوب

ج -  نمره از  16  تا  99/17  :  خوب

د -  نمره از  14  تا  99/15  :  قابل قبول

و -  نمره کمتر از  14  :  غیرقابل قبول

صدور نامه نظام وظیفه

جهت مشاهده فرآیند صدور نامه نظام وظیفه ، گواهی موقت و دانشنامه  فایل پیوست را مطالعه نمایید.