گرایش های دانشکده

مراحل دفاع از پایان نامه

درخصوص اخذ مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان می بایست از موارد ذیل اطمینان حاصل کنند:

1- ثبت کلیه نمرات آموزشی در سیستم .

2- اخذ واحد پایان نامه در نیمسالی که در آن درخواست دفاع می دهند.

3- وصول تاییدیه اضافه سنوات از آموزش کل دانشگاه / دانشکده

4- ثبت پروپوزال در سیستم

5- تسویه حساب کامل مالی

♦  تسویه حساب کامل برای دانشجویان نوبت دوم و خارجی مقطع کارشناسی ارشد

♦  تسویه حساب نیمسال ششم برای دانشجویان روزانه مقطع کارشناسی ارشد

 

پس از حصول اطمینان از کلیه موارد فوق، دانشجویان می بایست مراحل زیر را طی کنند:

1- ارائه­­­ ی فرم اعلام کفایت پایان نامه به استاد راهنما جهت تایید و پیشنهاد داوران.

2- پس از تکمیل فرم اعلام کفایت تحویل آن به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تصویب درجلسه

3- پس از تایید داوران، توسط کمیته تحصیلات تکمیلی،تحویل فرم اعلام وصول و فرم اظهار نظر داور همراه با یک نسخه پایان نامه تحویل داده خواهد شد.

  4- فرم اعلام وصول پایان نامه که به امضای اساتیدراهنما، مشاور، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه رسیده است، به واحد پذیرش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس تحویل داده خواهد شد.

5- کارشناس پردیس پس از بررسی های لازم و در صورت عدم وجود منع صدور مجوز از طریق اتوماسیون اداری مجوز را صادر و به دانشکده ارسال می نماید.

6- دانشجو می تواند مجوز را از تحصیلات تکمیلی دانشکده دریافت نمایند.

7- پس از اخذ مجوز ، تنظیم دعوت نامه برای داوران توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده و تحویل آن توسط دانشجو به داوران.

8- هماهنگی محل دفاع با تحصیلات تکمیلی دانشکده

9-تکمیل فرم پیوست و فرستادن آن به ایمیل ذکر شده. نصب آگهی دفاع روی تابلوهای دانشکده و تحویل یک کپی به تحصیلات تکمیلی دانشکده

10- مرحله آخر تکمیل فرم نمره پایان نامه و ایمیل به کارشناس تحصیلات تکمیلی ((mir@ut.ac.ir