آخرین فرصت برای ارائه پروپوزال پایان نامه و سمینار مهم

آخرین فرصت برای ارائه پروپوزال پایان نامه و سمینار مهم


95.7.10

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می‌رساند؛

همانطور که قبلاً اطلاع رسانی شده بود آخرین فرصت برای ارائه پروپوزال پایان نامه خود به مدیران گرایش تا ۱۵/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬ می‌باشد. ضمناً کسانی که واحد سمینار را در ترم اول ۹۵-۹۶ اخذ نموده‌اند الزاماً پروپوزال سمینار را باید تا همان تاریخ ارائه دهند.