گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

ارزشیابی پایان نامه طبق آیین نامه

ارزشیابی پایان نامه طبق آیین نامه


  پیرو ارسال آیین نامه جدید مقطع کارشناسی ارشد، ماده 20 آیین نامه مذکور درخصوص ارزشیابی پایان نامه جهت استحضار و صدور دستور رعایت آن ارسال می‌گردد.

الف -  نمره از  19  تا 20  :  عالی

ب -  نمره از  18  تا  99/18  :  بسیار خوب

ج -  نمره از  16  تا  99/17  :  خوب

د -  نمره از  14  تا  99/15  :  قابل قبول

و -  نمره کمتر از  14  :  غیرقابل قبول


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6