گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

اسامی دانشجویان دکتری

اسامی دانشجویان دکتری


شماره نام نام خانوادگی عنوان رساله اساتید راهنما اساتید مشاور ایمیل تاریخ ورود گرایش عکس
1 احمد  افشار

ارائه روشی برای وارون سازی توام داده های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین گرمایی

نوروزی

مرادزاده

پرخیال

aafshar.m@gmail.com

1391 اکتشاف
2 غلامرضا الیاسی

مدلسازی و ارزیابی روشهای نوین پتانسیل یابی معدنی ذخایر مس پرفیری در مقیاس ناحیه ای، کمربند دهج- ساردوئیه ( استان کرمان )

بحرودی   ghrelyasi@yahoo.com 1391 اکتشاف
3 رزگار بدری

بررسی مکانیسم جذب   و ایتریم به روش فلوتاسیون کلوییدی

نوع پرست 

قراباغی

  rezgarbadri08@yahoo.com 1391 فراوری
4 وحید  رادمهر

توسعه روش ریاضیاتی در ارزیابی چیدمان مدارهای جدایش مواد معدنی

شفائی 

نوع پرست

 

vahidradmehr1@gmail.com 1391 فراوری  
5 فرزانه رضایی

برآورده پاره‌ای از ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگ مخازن کربناته با استفاده از فیزیک سنگ رقومی

معماریان

دوسو

بنی اسدی farzaneh.rezaei@gmail.com 1391 اکتشاف
6 عماد خراسانی

ارزیابی پایداری شیروانی مخلوط با استفاده از مدلسازی فیزیکی و عددی

امینی

حسینی

  emad.khorasani@ut.ac.ir 1392 مکانیک سنگ
7 یاسر  سلیمی دلشاد

بررسی اثر هیسترسیس برخواص پتروفیزیکی سنگ مخازن هیدروکربنی

مرادزاده

کاظم زاده

مجدی

پورافشاری

salimidelshady@ripi.ir

  اکتشاف  
8 مجید شاه حسینی مدلسازی عددی مسیرهای ترجیحی جریان غیراشباع در انباشته های باطله معادن دولتی  

md.shahhosseini@gmail.com

  اکتشاف
9 محی الدین  محمدپور

مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی با استفاده از توسعه مدل توابع باور شاهد

بحرودی عابدی M_mohammadpour@ut.ac.ir 1394 اکتشاف معدن
10 وحید معاذالهی

ارائه یه مدل محیط پیوسته معادل برای تعیین خواص مکانیکی توده سنگ ناهمسانگرد

مجدی   V.Maazallahi@ut.ac.ir  1394 مکانیک سنگ
11 امیر

معبودی باویل علیایی

شبیه سازی مولکولی نانو ذرات آبران به عنوان کلکتور در شناورسازی کانی ها

نوع پرست

قراباغی

واسکوز amirmabudi @ut.ac.ir 1394 فراوری
12 صابره نظری

بررسی مکانیزم فلوتاسیون ذرات درشت کوارتز با استفاده از نانو- مکروحباب ها

شفائی

قراباغی

احمدی

شهبازی

nazari.sahar64@yahoo.com

  فرآوری
13 مرتضی  اکبری عیین خواص شیمی سطح و مدل سینتیکی فلوتاسیون کانی توریت

شفائی

خانچی

  makbari5992@gmail.com   فراوری  
14 علی

ابتداعی قلایی

مطالعه و بررسی فرآبند پرعیارسازی کانسنگ روی کربناته در سیکلون واسطه سنگین با شبیه سازی چندفازی بر پایه کوپل روش های مدلسازی اجزای گسسته و دینامیک سیالات محاسباتی

فرزانگان

آکدوغان

غضنفریان Ebtedaei@ut.ac.ir 1393 فرآوری
15 سعید بهرامی

ارائه روشی برای شبیه سازی ناهمگنی در مسائل چندمتغیره هیدروژئولوژی زیست محیطی

دولتی

بحرودی

  saeed.bahrami680920@gmail.com 1393 اکتشاف
16 هادی

حقگویی کوهی

مدل سازی فیزیکی، تحلیلی و عددی شکست واژگونی ثانویه

امینی کارگر h.haghgouei@ut.ac.ir 1393 مکانیک سنگ
17 بابک  رجبی نسب

مدلسازی سه بعدی ژئومتالورژیکی در معدن سنگ آهن سنگان با استفاده از شبیه سازی چند متغیره زمین آماری

اصغری گل محمدی b.rajabin@ut.ac.ir  1393 اکتشاف
18 آیسان رمادی

بررسی مکانیزم تاثیر امواج اولتراسونیک بر فلوتاسیون کانیهای اکسیده روی

نوع پرست

شفائی

جوزانی Aisan.ramadi@gmail.com 1393 فراوری
19 جمال  زادهش  

حسینی

امینی

 

j.zadhesh@gmail.com

  مکانیک سنگ
20 علیرضا زجاجی

شبیه سازی کلاسیفایرهای مارپیچی بر پایه تلفیق روش های اجزاء گسسته و دینامیک سیالات محاسباتی

فرزانگان   alirezazojaji227@gmail.com   فرآوری
21 وحید  سلطان محمدی

بررسی تاثیر خردایش پالس الکتریکی ولتاژ بالا بر کاهش گوگرد کنسانتره سنگ آهن های پرسولفور به روش فلوتاسیون

نوع پرست  

vs_mohammadi@yahoo.com

  فرآوری  
22 فوژان شفایی مدلسازی و پایش انتقال جرم و جریان سیال تحت تاثیر فرآیند الکتروسینتیک به کمک روش ژئوالکتریک در باطله های فرآوری

دولتی

بحرودی

  shafai.foojan@gmail.com 1393 اکتشاف  
23 جعفر شهریور قوزللو ارائه مدل سینتیکی جذب کمپلکس طلا بر نانو گرافن صفحه ای    

jafarshahrivar@gmail.com

  فرآوری  
24 یاسر معظمی بررسی سینتیک انحلال کالکوپیریت با استفاده از مایعات یونی

شفائی

قره باغی

  yaser.moazzami@yahoo.com   فرآوری  
25 امیر ملاجان وارون سازی دو بعدی AVO با رویکرد احتمالاتی برای تخمین پارامترهای الاستیکی، پتروفیزیکی و واحدهای ژئومکانیکی معماریان   a.mollajan@ut.ac.ir  1393 اکتشاف معدن
26 نادر موسایی مطالعه پدیده قوس زدگی در اطراف تونل با رویکرد تعیین میزان بار وارد بر سیستم نگه داری با استفاده از مدلسازی فیزیکی و عددی

خسروی

حسینی
  nader.moussaei@gmail.com   مکانیک سنگ  
27 محمد  یزدانی ارزیابی مکانیزم جکینگ و قابلیت تزریق پذیری توده سنگ با استفاده از روش های انرژی کرنشی و تصادفی مجدی   M.yazdani93@ut.ac.ir 1393 مکانیک سنگ
28 سعید حاج صادقی مدلسازی فرآیندهای تشکیل در کانسار مس پورفیری کهنگ

میرمحمدی

اصغری
  s.hajsadeghi@ut.ac.ir 1394 اکتشاف
29 خاطره  دانایی بهبود روش های وارون سازی سه بعدی داده های گرانی و مغناطیس با مش بندی نا منظم و استفاده از الگوریتم های دو قطری سازی لنکزوس و گرادیان مزدوج

مرادزاده

نوروزی

عابدی   1394 اکتشاف
30 مجتبی سرور  

شفایی

نوع پرست

  mjtbsrvr@yahoo.com   فراوری  
31 مصطفی شمسی بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی لیچینگ سریوم و نئودیمیوم از بافت فسفاتی با استفاده از مایعات یونی

قره باغی

فرزانگان

عبداللهی m.shamsi@ut.ac.ir 1394 فراوری
32 یوسف عسگری نژاد مدلسازی کیفیت رخساره های نامتعارف گازی با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و پترو فیزیکی مرادزاده   nejad8665@yahoo.com   اکتشاف
33 فرناز کامران زاد تحلیل خطر زمین لرزه در ایران با نگرش ویژه بر لرزه خیزی و عدم قطعیت

معماریان

زارع

      اکتشاف
34 افشین نمیرانیان  

نوع پرست

شفایی

  afs.namiranian@gmail.com   فرآوری
35 سینا قصاع بررسی سینتیک انحلال لیتیوم و کبالت از باتری های لیتیوم یون فرسوده (در فرآیند بیولیچینگ)

فرزانگان

قره باغی

عبداللهی Sina.ghassa@ut.ac.ir 1394 فراوری
36 احسان ادیبی سده  

مرادزاده

بحرودی

  ehsan.adibi.sedeh@gmail.com   اکتشاف  
37 فاطمه  پورسعید  

اصغری

اصلانی

 

f.amirps@gmail.com

  اکتشاف
38 مرضیه حسینی نسب بررسی مکانیزم بیولیچینگ نمونه لاتریت حاوی نیکل و کبالت

نوع پرست 

عبداللهی

  Marzieh.hosseini@ut.ac.ir 1395 فراوری
39 سیما شکیبا   دولتی       اکتشاف
40 لاله صحبت زاده      

lale.3821@gmail.com

  فرآوری  
41 ساره صدیق  

میرمحمدی

اصغری

  sarehsadigh@yahoo.com   اکتشاف
42 حسین  فردوسی  

بحرودی

مرادزاده

عابدی

hosein.ferdowsi@gmail.com

1395 اکتشاف
43 حسن مام قادری       hassan.mamghaderi@gmail.com   فرآوری
44 علی محمد پاکدامن           مکانیک سنگ  
45 محمد جعفری   شفایی   mo.jafari1664@gmail.com   فرآوری  
46 فاطمه  خوشنام مدلسازی و شبیه سازی فرزانگان   fatemeh.khoshnam@ut.ac.ir  1396 فراوری
47 شکوه ریاحی نجف آبادی  

بحرودی

اصلانی

عابدی Shokouh.riahi@ut.ac.ir 1396 اکتشاف
48 سید مهیار سید قاسمی   نوع پرست   mahyarseyedghasemi@yahoo.com 1396 فراوری  
49 سجاد طالش حسینی   اصغری   Sajjad.t.hosseini@ut.ac.ir 1396 اکتشاف
50 حسین  فریدونی   مرادزاده   Fereydooni.hosein@ut.ac.ir 1396 اکتشاف
51 محمد مشکینی   قره باغی   Mohammad.meshkini@ut.ac.ir 1396 فراوری
52 مهدی  مهران پور       Mehranpour.mahdi@gmail.com 1396 مکانیک سنگ
53 حسینعلی  میرزایی   نوع پرست   ha_mirzaei@yahoo.com 1396 فرآوری  

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6