اطلاعیه شماره 1- قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی معدن

اطلاعیه شماره 1- قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی معدن


اسامی دعوت شدگان به مصاحبه مجازی دکتری  به همراه تاریخ و ساعت مصاحبه و آدرس اتاق مجازی متعاقبا ظرف یک الی دو روز آینده از طریق وب سایت دانشکده اطلاع رسانی خواهد گردیده ، همچنین تماس تلفنی و ارسال پیامک نیز صورت خواهد پذیرفت. لذا از متقاضیان درخواست می گردد به کلیه مندرجات سایت دقت لازم به عمل آورند.