اطلاعیه شماره 3- فرم مشخصات داوطلبین مصاحبه دکتری سال 1399دانشکده مهندسی معدن

اطلاعیه شماره 3- فرم مشخصات داوطلبین مصاحبه دکتری سال 1399دانشکده مهندسی معدن


داوطلبین نسبت به تکمیل فرم تا ساعت 15 روز جمعه مورخ 1399/07/04 و ارسال آن به ایمیل هایی که در فایل ورود ذکر شده اقدام نماید

لطفا فایل مشخصات داوطلبین مصاحبه دکتری سال 1399دانشکده مهندسی معدن را که با دو فرمت قرار داده شده تکمیل سپس فایل را به نام خود ذخیره کرده و به آدرسهای اشاره شده در فایل پیوست همراه با کلیه مدارک درخواستی ارسال نمایید ( یکی از فرمت ها را انتخاب کنید)

 

فایل ورد 

فایل پی دی اف