اطلاعیه شماره 4 - پرسشنامه انتخاب مصاحبه حضوری و مجازی

اطلاعیه شماره 4 - پرسشنامه انتخاب مصاحبه حضوری و مجازی


داوطلبان عزیز، لطفا در نظر سنجی  برگزاری مصاحبه دکتری به صورت حضوری و یا مجازی تا عصر روز پنج شنبه شرکت فرمایید.

برای شرکت در نظر سنجی اینجا کلیک کنید.