اطلاعیه شماره 5- راهنمای ورود به اتاق مجازی دانشکده مهندسی معدن

اطلاعیه شماره 5- راهنمای ورود به اتاق مجازی دانشکده مهندسی معدن


جهت اطلاع از چگونگی نصب نرم افزارهای لازم و نحوه ورود به اتاقهای مجازی دانشکده مهندسی معدن فایل پیوست را مطالعه نمایید.