اطلاعیه شماره 6- تشکیل گروه های واتس آپ برای داوطلبین مصاحبه دکتری

اطلاعیه شماره 6- تشکیل گروه های واتس آپ برای داوطلبین مصاحبه دکتری


چهار گروه واتس آپ برای چهار گرایش مکانیک سنگ، اکتشاف مواد معدنی، فرآوری و اکتشاف نفت تشکیل شده است و پذیرفته شدگان می توانند مشکلات خود را از طریق این گروه ها مطرح و پیگیری نمایند.