اعلام تاریخ برگزاری آزمون جامع در نیمسال اول 95-96 در سطح پردیس دانشکده های فنی مهم

اعلام تاریخ برگزاری آزمون جامع در نیمسال اول 95-96 در سطح پردیس دانشکده های فنی مهم


95.7.10

  پیرو نامه ی شماره ی 302801/ت/82 تاریخ 11/11/93،  زمان برگزاری آزمون جامع در نیمسال اول 95-96 به شرح زیر اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب رعایت شده و در تاریخ مقرر نتایج به این معاونت منعکس شود.

             زمان برگزاری آزمون در دانشکده ها                      زمان اعلام نتایج آزمون جامع به پردیس

       از25 مهر تا 9 آبان                از 9 آبان  تا 23 آبان