اعلام شهریه های مصوب تحصیلی 96-95 دانشگاه تهران

اعلام شهریه های مصوب تحصیلی 96-95 دانشگاه تهران


95.3.26

به پیوست جداول شهریه کلیه مقاطع سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه,  مصوب سومین نشست ازدوره ششم  هیات امنای محترم دانشگاه تهران مورخ 94/12/9 جهت اطلاع و بهره برداری قرار داده شده است. شایان ذکر است به دلیل عدم جذب دانشجو در مقطع کارشناسی به صورت شبانه, شهریه مقطع مذکور در خصوص دانشجویان مهمان و انتقالی در نظر گرفته شده است

 

شهریه مقطع کارشناسی شهریه مقطع کارشناسی ارشد شهریه مقطع دکترا