اعلام شهریه های مصوب سال تحصیلی 96-95 دانشگاه تهران

اعلام شهریه های مصوب سال تحصیلی 96-95 دانشگاه تهران


95.5.10

به پیوست جداول شهریه کلیه مقاطع سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه,  مصوب سومین نشست ازدوره ششم  هیات امنای محترم دانشگاه تهران مورخ 9/۱۲/1394 جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد. شایان ذکر است به دلیل عدم جذب دانشجو در مقطع کارشناسی به صورت شبانه, شهریه مقطع مذکور در خصوص دانشجویان مهمان و انتقالی در نظر گرفته شده است

شهریه مقطع کارشناسی

شهریه مقطع کارشناسی ارشد

شهریه مقطع دکتری