گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

آیین نامه جدید دکتری تخصصی

آیین نامه جدید دکتری تخصصی


احتراماً، به پیوست تصویر آیین نامه مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) به  شماره 57209/21 مورخ 1389/9/17 مصوب  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصویر دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکوربه شیوه آموزشی-پژوهشی که در جلسه مورخ 1392/5/23 شورای آموزشی دانشگاه تهران مطرح  وتصویب شده، ارسال می گردد. به استحضار می رساند؛ مفاد آیین نامه مذکور و  دستورالعمل اجرایی مربوط  برای ورودیهای سال 1392 مقطع مذکور(از طریق آزمون دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش بدون آزمون،شیوه نامه و ...) و پس از آن لازم الاجراست.

 

ضمیمه1
 

ضمیمه2 ضمیمه3 ضمیمه4

 


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6