بازدید اساتید دانشگاه نظربایف قزاقستان از دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

بازدید اساتید دانشگاه نظربایف قزاقستان از دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران


در تاریخ سه‌شنبه 1398/09/05 هیات 4 نفره‌ای متشکل از اساتید دانشکده‌های مختلف دانشگاه نظربایف کشور قزاقستان از دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران بازدید نمودند و در جلسه‌ای راهکارهای همکاری‌های علمی-پژوهشی بین دانشکده‌های مهندسی معدن هر دو دانشگاه به طور تفصیلی بررسی شد. این بازدید با صرف نهار به میزبانی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران خاتمه یافت.