بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه / رساله

بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه / رساله


96.2.3

پیرو نامه شماره ۱۹۳۷۸۸/ت/۸۲ مورخ ۰۲/‏۰۸/‏۹۱‬ درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه / رساله به استحضار می‌رساند زمان اخذ مجوز در نیمسال ۲ - ۹۵، از ۰۹/‏۱۱/‏۹۵‬ لغایت ۹۶/۶/۸ و زمان دفاع از پایان نامه / رساله، از ۱۶/‏۱۱/‏۹۵‬ لغایت ۹۶/۶/۱۵ اعلام می‌گردد.