برگزاری جلسه مشترک مدیران معدنی و هیات رییسه دانشکده مهندسی معدن

برگزاری جلسه مشترک مدیران معدنی و هیات رییسه دانشکده مهندسی معدن


1397.10.19

گردهمایی مدیران ارشد معدنی فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران با اعضا هیات رئیسه دانشکده مهندسی معدن با عنوان "راههای توسعه همکاری دانشگاه با معادن و صنایع معدنی" به همت کمیته تخصصی مهندسی معدن کانون صبح روز چهارشنبه 19 دی ماه در دفتر ریاست دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این گردهمایی که با شرکت مدیران برجسته و مجرب معادن و صنایع معدنی کشور برگزار شد، جناب آقای مهندس ناصرنیا، رئیس محترم کمیته معدن کانون ضمن خوشامدگویی به حضار محترم با معرفی هریک از شرکت کنندگان ار ایشان تقاضا کردند تا موضوع جلسه را از دیدگاه خود بررسی و تبیین نمایند. جلسه با تصویب تشکیل کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از مدیران برجسته حاضر در جلسه، یک نفر از کمیته معدن کانون و یک نفر از اعضای دانشکده مهندسی معدن برای بررسی عملی و جزئی‌تر نحوه تعامل و همکاری صنعت و دانشگاه خاتمه یافت.