برگزاری سخنرانی علمی توسط دکتر رحمانپور

برگزاری سخنرانی علمی توسط دکتر رحمانپور


97.2.29

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر رحمانپور با عنوان "طراحی معادن روباز با لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار" در تاریخ دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت 12 در محل دفتر ریاست دانشکده مهندسی معدن برگزار می شود.