تبریک به برگزیدگان دانشجویان دانشکده مهندسی معدن در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان

تبریک به برگزیدگان دانشجویان دانشکده مهندسی معدن در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان


طی نامه ای از دفتر استعداد درخشان دانشگاه تهران مطلع شدیم که سه نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی معدن به نام های سرکار خانم مهندس فرج زاده ، آقایان مهندس سرفراز و مهندس عزیز زاده در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1402-1401 برگزیده و انتخاب شده اند.

بر این اساس فرصت را مغتنم دانستیم تا موفقیت این عزیزان را صمیمانه تبریک عرض نموده و از یکتا هستی بخش جهان برایشان سلامتی و سعادت همراه با موفقیت های بی شمار آرزو کنیم.

هیئت رئیسه، اساتید و کارشناسان دانشکده مهندسی معدن

جناب آقای مهندس حسن سرفراز 

سرکار خانم مهندس ساغرفرج زاده

جناب آقای مهندس بهنیا عزیززاده مهاندوست علیا