تخصیص DOI به کلیه مقالات چاپ شده در نشریه تخصصی دانشکده مهندسی معدن

تخصیص DOI به کلیه مقالات چاپ شده در نشریه تخصصی دانشکده مهندسی معدن


95.9.15

از این پس کلیه مقالات چاپ شده در نشریه تخصصی دانشکده مهندسی معدن با عنوان International Journal of Mining & Geo-Engineering (IJMGE) دارای شناسه دیجیتالی اختصاصی DOI خواهند بود. لذا از عموم دانشجویان و اساتید ارجمند، تقاضا می‌شود مقالات خود به زبان انگلیسی را به نشریه به آدرس https://ijmge.ut.ac.ir ارسال فرمایند.