گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


 

رخدادهای آموزشی دانشکده از قبیل زمان انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه و برنامه امتحانات... از این طریق قابل دسترسی هستند.


تقویم آموزشی نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-94 مقاطع تحصیلی : کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران


 اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 92 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6