گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی


 

رخدادهای آموزشی دانشکده از قبیل زمان انتخاب واحد، زمان حذف و اضافه و برنامه امتحانات... از این طریق قابل دسترسی هستند.


تقویم آموزشی نیمسال دوم  سال تحصیلی 95-94 مقاطع تحصیلی : کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران


 اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6