گرایش های دانشکده گرایش های دانشکده

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مهندسی معدن

تازه های دانشکده تازه های دانشکده

رویدادها رویدادها

تمدید بازه ارزشیابی دانشجویان برای آخرین با

تمدید بازه ارزشیابی دانشجویان برای آخرین با


تمدید بازه ارزشیابی دانشجویان برای آخرین با

94.10.7

پیرو نامه شماره 4325049 مورخ 30/08/94 در خصوص بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 ، ضمن تقدیم نامه مدیر کل محترم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه به استحضار می رساند  بازه زمانی مذکور از تاریخ یکشنبه 06/10/94 لغایت سه شنبه 08/10/94  تمدید شده است و دیگر به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود. لازم به ذکر است در صورت عدم انجام ارزشیابی، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات برای دانشجویان وجود نخواهد داشت.

 خواهشمنداست دستور فرمایند اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی توسط دانشجویان صورت پذیرد .

*طبق قوانین ارزشیابی برای کلاسهای کارشناسی با تعداد دانشجوی کمتر از 10 نفر ، کارشناسی ارشد با تعداد دانشجوی کمتر از 5 نفر و دکتری با تعداد دانشجوی کمتر از 3 نفر سیستم ارزشیابی غیر فعال می باشد


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

نمایش 1 - 18 از 100 نتیجه
آیتم در هر صفحه 18
از 6