جذب نیروی امریه

جذب نیروی امریه


96.3.21

دانشکده مهندسی معدن از بین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته مکانیک سنگ دانشکده معدن دانشگاه تهران،  جهت گذراندن طرح خدمت سربازی در  آزمایشگاه مکانیک سنگ نیرو  می پذیرد. علاقمندان میتوانند رزومه خود را به دفتر دانشکده ارسال نمایند.