جزوه درس مبانی کانه آرایی

جزوه درس مبانی کانه آرایی


جهت برداشتن جزوه درس مبانی کانه رایی دکتر نوع پرست اینجا کلیک کیند.

همچنین می توانید به آدرس ftp://172.18.196.3/Techers'Doc/Dr.Noparast بروی ftp هم می توانید مراجعه کنید.