جلسه دفاع از رساله دکتری آقای احمد افشار

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای احمد افشار


اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: ارائه روشی برای وارون‌سازی توأم داده‌های میدان پتانسیل و مگنتوتلوریک در اکتشاف ذخایر معدنی و منابع زمین‌گرمایی

دانشجو: احمد افشار

اساتید راهنما: دکتر غلامحسین نوروزی و دکتر علی مرادزاده

اساتید مشاور: دکتر محمدعلی ریاحی و دکتر سهیل پرخیال

تاریخ: چهارشنبه، 19دی 1397

زمان: ساعت 15

مکان: کلاس 6 دانشکده مهندسی معدن