جلسه دفاع از رساله دکتری آقای امیر معبودی

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای امیر معبودی


اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: شبیه سازی مولکولی نانو ذرات آبران به عنوان کلکتور در شناورسازی کانی ها

دانشجو: امیر معبودی

اساتید راهنما: دکتر محمد نوع­پرست و دکتر مهدی قراباغی

استاد مشاور: دکتر ویکتور واسکز

تاریخ: دوشنبه، 1 بهمن 1397

زمان: 17:30 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن