جلسه دفاع از رساله دکتری فاطمه حسنی

جلسه دفاع از رساله دکتری فاطمه حسنی


اعلام دفاع از رساله دکتری

عنوان: مطالعه و بررسی مکانیزم­های تاثیر امواج اولتراسونیک بر فرآیند فلوتاسیون کانه­ها فسفات رسوبی کم عیار

دانشجو: فاطمه حسنی

استاد/اساتید راهنما: دکتر محمد نوع پرست، دکتر سیدضیاءالدین شفایی تنکابنی

تاریخ: 97/7/11

زمان: 14:30

مکان: اتاق 2 دانشکده مهندسی معدن