جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد- فاطمه رزم‌گیر

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد- فاطمه رزم‌گیر


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: بهینه‌سازی هم‌زمان ظرفیت کارخانه و عیارحد فرآوری با در نظر گرفتن عیارحد دینامیک

دانشجو: فاطمه رزم‌گیر

استاد راهنما: دکتر علی‌اصغر خدایاری

تاریخ: چهارشنبه، 11 مهر 1397

زمان: 4:30 عصر

مکان: اتاق 9 دانشکده مهندسی معدن