جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– حمید طهماسبی بلداجی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد– حمید طهماسبی بلداجی


اعلام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان: تحلیل عددی اثرات لرزش‌های ناشی از انفجار تونل RG6 سد تنگاب بر سازه‌های مجاور

دانشجو: حمید طهماسبی بلداجی

استاد راهنما: دکتر حسن بخشنده امنیه

تاریخ: دوشنبه، 10 تیر 1398

زمان: 4 عصر

مکان: اتاق ۵ دانشکده مهندسی معدن